Klicka på 4. Ventana 1, página 100 A: ¿Qué hora es? för att öppna resurs