Klicka på Kroppikenno vs täyskenno för att öppna resurs