Klicka på Course feedback link för att öppna resurs