Klicka på Aalto.fi: Emergency procedures för att öppna resurs