Klicka på Valonmittaustavan valinta för att öppna resurs