Pre task for lesson 1. Quizlet: vaatteet

Klicka på https://quizlet.com/93872285/vaatteet-flash-cards/ för att öppna resurs