Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että kurssin käytyäsi
1) tunnet projektikirjallisuuden kentän eri lähestymistapoja;
2) ymmärrät projektitoiminnan luonnetta vahvasti kontekstisidonnaisena työskentely- ja organisoitumismuotona;
3) osaat analysoida projektitoiminnan ongelmia erilaisissa konteksteissa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 15.01.2019 - 14.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Riku Oksman, Taija Turunen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Riku Oksman

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Projektinhallintamallien sijaan kurssilla perehdytään erilaisiin yhteiskuntatieteellisiin ja organisaatioteoreettisiin näkökulmiin projektityöstä ja sen johtamisesta. Kurssilla tarkastellaan projekteja ennen kaikkea väliaikaisena organisoitumisena, joka perustuu ihmisten arkiseen toimintaan ja vuorovaikutukseen ja joita on mahdotonta täysin hallita. Kurssi tarjoaa erilaisia käsitteellisiä välineitä analysoida ja kehittää omaa ja muiden projektityöskentelyä erilaisissa konteksteissa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  50% yksilötehtävät
  50% ryhmätehtävät

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kontaktiopetus 30 h
  Ryhmätyöskentely 80 h
  Itsenäinen työskentely 50 h
  Yhteensä 160 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin MyCourses-työtilassa ja luennoilla ilmoitettava artikkeli- ja muu materiaali.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi on vastaava opetusohjelmasta poistuneen Projektijohtaminen -kirjatentin (21C00450) kanssa. Tutkintoon voi sisällyttää vain toisen näistä opintojaksoista.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua