Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssilla perehdytään johdon laskentatoimen osa-alueista erityisesti kustannuslaskentaan ja yrityksen talouden ohjaukseen. Kurssin suorittanut opiskelija tietää mitä käsitteitä, laskentaperiaatteita ja laskentamenetelmiä näillä osa-alueilla käytetään. Opiskelija hallitsee laskentakohteiden kustannusten ja kannattavuuden määrittämisen sekä tuotekustannuslaskentajärjestelmien perusrakenteen ja ymmärtää miten yrityksen taloutta ohjataan. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään raportoinnin kehittämiseen sekä tarvittavien analyysien, laskelmien ja raporttien laatimiseen.

Laajuus: 6

Aikataulu: 25.02.2019 - 09.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Kari Koivistoinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Kari Koivistoinen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 05.10.2018-21.12.2112):

Opettaja: Yliopistonlehtori Kari Koivistoinen

Vastaanottoaika: Opetuksen yhteydessä tai sopimuksen mukaan

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kustannuslajilaskenta, lisäyslaskenta, jakolaskenta, hybridilaskenta, rinnakkais- ja sivutuotteet, palveluosastojen kustannukset, tuloslaskentamenetelmät, budjetointi, standardikustannuslaskenta, toimintolaskenta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Luennot ja harjoitukset

  2. Tentti (70 %) ja harjoituspaketit (30 %)

  Hyväksyttävän kurssisuorituksen vaatimuksena on, että seuraavat ehdot täyttyvät: (a) tentti vähintään 35 p (50 % * 70 p) ja (b) tentti + harjoituspaketit vähintään 50 p (50 % * 100p). Tentti perustuu kurssikirjaan, luentoihin, harjoituksiin sekä erikseen jaettavaan/ilmoitettavaan materiaaliin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Suoritusten arviointiin tutustuminen: yhteys sähköpostilla

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Kontaktiopetus 48 h

  - Itsenäinen opiskelu 109 h

  - Tentti 3 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Rajan Datar Horngren (2015). Cost Accounting, Global Edition.

  Saatavuus

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Laskentatoimen perusteet.