Credits: 6

Schedule: 26.02.2019 - 04.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Professor of Practice Jari Melgin

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2018-2019:I (syksy 2018), IV (kevät 2019), Otaniemen kampus

2019-2020: I (syksy 2019), IV (kevät 2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Aiempien kurssien kokemusten perusteella on suositeltavaa, että valtaosa laskentatoimen kandidaattiopinnoista on suoritettu kurssille tultaessa, koska muuten sen sisältö voi osoittautua liian haastavaksi. Tiedollisena tavoitteena on kasata yhteen laskentatoimen pääaineopiskelijoiden kandidaattiopinnot soveltavan case-opetuksen kautta niin, että osallistuja ymmärtää myös rahoituksen, verotuksen ja sopimusoikeuden liittymäpinnat laskentatoimeen. Taidollisena tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä ja analyyttisia valmiuksia yritysten taloushallintoon liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi rakennetaan yrityskaupan muodostaman kehystarinan varaan, ja se sisältää seuraavat osuudet:
1. Ennakkovalmistelut: yritys- ja toimiala-analyysi,
2. Yrityskaupan arviointi: arvonmääritys, rahoitus ja sijoittajasuhteet,
3. Oikeudelliset näkökulmat: due diligence, kauppasopimus ja kilpailuviranomaiset,
4. Strukturointi: yritysrakenteet ja verosuunnittelu,
5. Laskentatoimi ja strategia, laskentatoimi muutoksen välineenä
6. Päätöksenteko, johtorymätyöskentely ja corporate governance.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Koko kurssi on hyvin käytännönläheinen ja kaikki harjoitustyöt perustuvat ajankohtaisiin yritystapauksiin. Kurssin toteutus muodostuu kahdesta viikoittaisesta 3 tunnin sessiosta, joilla vuorottelevat aiheisiin liittyvät alustukset, harjoitustyöt ja niiden purku opiskelijoiden esitysten avulla. Osassa luentoja paikalla on myös erityisalueen käytännön asiantuntija. 

Kurssin materiaali koostuu luentojen lisäksi viikkotöiden taustamateriaalista. Tällaisia ovat mm. vuosikertomukset, kaupalliset sopimukset, sijoitusanalyysit ja erilaiset ohjeet ja säädökset. Lopputyössä hyödynnetään suoraan viikkoharjoituksissa ja luennoilla saatuja oppeja.

Harjoitustyöt tehdään osallistujien määrästä riippuen joko yksilötöinä tai pienryhmissä. Lopputyö on yksilötyö.

Koska kurssista ei järjestetä tenttiä, tuntiaktiivisuus ja viikkotehtävät muodostavat puolet kurssin arvioinnista.  Toinen puoli perustuu henkilökohtaisen laajan lopputyön arviontiin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kontaktitunnit ja viikkotehtävien purku, 36 h
- Viikkotehtävien valmistelu, 48 h
- Henkilökohtainen loppuraportti 76 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana jaettava materiaali.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=22C99904

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suositellaan otettavaksi opintojen kolmantena vuonna.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodin kautta. Tarkista ilmoittautumisajat WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Capstone –kurssin korvaaminen

Opiskelija voi perustellusta syystä (esim. vaihto-opiskelu tai vakava sairaus - työssäkäynti ei tällainen perusteltu syy) korvata kandidaatin tutkinnon erikoistumisalueensa capstone –kurssin tai tämän kurssin sijaan sisällyttää tutkintoonsa toisen Aalto-yliopiston korkeakoulun (ei Kauppakorkeakoulun) kurssin, kun hän on jättänyt normaalista hyväksilukukäytännöstä poiketen jo ennen korvaavan kurssin suorittamista perustellun korvaamishakemuksen Intossa kuvaillun hyväksilukuprosessin mukaisesti. Tässä yhteydessä pyydetään ao. tutkinnon osan vastuuopettajan tai ohjelmajohtajan lausunto siitä toteutuvatko capstone –kurssin tavoitteet opiskelijan korvaamaksi ehdottamassa kurssissa.

Description

Registration and further information