Credits: 6

Schedule: 15.04.2019 - 31.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilona Mikkonen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V 2018–19 (kevät)
ei luennoida  2019–20

Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää kuluttajan käyttäytymiseen vaikuttavien yksilötekijöiden sekä sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen. Opiskelija tuntee kuluttajan ostopäätösprosessin eri vaiheet ja prosessiin vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa soveltaa tietämystään markkinoinnin suunnitteluun ja ymmärtää markkinoinnin vastuun.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kuluttajan käyttäytyminen tieteenalana. Kuluttaja yksilönä ja yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pakolliset harjoitustehtävät (80 % arvosanasta)
Lopputentti (20 % arvosanasta)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Työmäärä 160h:
1. Lähiopetus (24h)
2. Pakolliset harjoitustehtävät ja itseopiskelu (133h)
3. Tentti (3h)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssikirja: Solomon, M. R., Bamossy G., Askegaard, S. and Hogg, M.K. (2013) Consumer Behaviour. A European Perspective. 5th ed. ISBN 978-0273772729, pakollinen, ( Saatavuus)

Luennoilla jaettava materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

23C581 Consumer behavior

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=23C580

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodin kautta. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin osallistujamäärä on rajoitettu 50 opiskelijaan. Opiskelijat hyväksytään kurssille tarvittaessa seuraavassa priorisointi-järjestyksessä: (1) Markkinoinnin erikoistumisalueen opiskelijat, (2) Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat, jotka suorittavat markkinoinnin sivuopintokokonaisuutta ja (3) muut opiskelijat, jotka suorittavat markkinoinnin sivuopintokokonaisuutta. Kurssille otetaan max. 5 Avoimen yliopiston ja 2 JOO-opiskelijaa.

Kurssia ei luennoida lukuvuoden 2018-19 jälkeen.

 

Description

Registration and further information