Credits: 6

Schedule: 08.01.2019 - 10.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Niku Määttänen

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Luennoitsija on tavattavissa aina luentojen jälkeen tai sopimuksen mukaan (niku.maattanen@aalto.fi)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV kevät (2018-2019), Otaniemen kampus

III-IV kevät (2019-2020), Otaniemen kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää makroteorian perusmallit ja osaa käyttää näitä “perustyökaluja” talouskehityksen ja talouspolitiikan analysointiin. Kurssilla opetettavat asiat antavat pohjan muiden taloustieteen kurssien opiskeluun ja makrotaloustieteen syventäviin opintoihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Makrotalouden tasapainoa tarkastellaan lyhyellä aikavälillä (IS-TR-malli), keskipitkällä aikavälillä (kokonaistarjonta-kokonaiskysyntä-analyysi AS-AD) ja pitkällä aikavälillä (kasvuteoria). Malleja laajennetaan avotalouteen ja valuuttaunionin (EMU) toimintaan. Lisäksi tarkastellaan työmarkkinoiden toimintaa ja talouspolitiikan erityiskysymyksiä.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 36h, harjoitukset 12h. Kurssin arvosana määräytyy osakokeiden (75%) ja harjoitusten (25%) yhteispistemäärän perusteella. Kurssin läpäisemiseksi on harjoituksista saatava vähintään 50 % pisteistä.

Kevät 2020 tentti muutetaan online-tentiksi.

 

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

•    Luennot 36h
•    Harjoitukset 12h
•    Itsenäinen työskentely 108h
•    Osakokeet 4h

 

Kevät 2020 tentti muutetaan online-tentiksi.

 

Kevät 2020 uusintatentti korvataan itsenäisellä projektilla.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettava materiaali.

Burda, M., Wyploz, C. (2017) Macroeconomics. A European Text (7th ed.) (pakollinen)
Saatavuus

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Oppimateriaali koostuu luentorungoista ja harjoitustehtävistä ja kirjasta.  

Kirja:
Burda&Wyplosz, Macroeconomics – a European text, 7
th edition, Oxford University
Press.

Luennoilla
käsitellään myös useita asioita, joita ei ole kirjassa.

 


Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=31C00200

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Taloustieteen perusteet (31A00110)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille ilmoittaudutaan WebOodilla. Osakokeisiin ei ilmoittauduta erikseen, kurssi-ilmoittautuminen riittää. Tenttiin ilmoittaudutaan WebOodilla.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Alustava
luentosuunnitelma

HUOM!
Tarkennamme ja päivitämme tätä suunnitelmaa kurssin edetessä.

 

Johdanto

 • Luentorunko 1; Kirjan luku
  1; Luento 1
 • Mitä makrotaloustiede
  tutkii ja miten?
 • Kurssiin liittyviä
  käytännön asioita

Talouskasvu

 • Luentorungot 2 ja 3; Kirjan
  luvut 2 ja 3; Luennot 1-4
 • Tuotannon ja talouskasvun
  mittaaminen
 • Talouskasvu ja hyvinvointi
 • Talouskasvun ”stylized
  facts”
 • Solowin kasvumalli
 • Neoklassinen kasvumalli
 • Endogeenisen kasvun mallit
 • Robotisaatio

Kulutus, säästäminen,
investoinnit

 • Luentorungot 4 ja 5; Kirjan
  luvut 6 ja 7; Luennot 5-7.
 • Kotitalouden
  intertemporaalinen budjettirajoite
 • Investointien
  tuottovaatimus
 • Bondien hinnoittelu,
  korkokäyrä
 • Ricardon ekvivalenssi
 • Luottorajoitteet
 • Limittäisten sukupolvien
  malli
 • Eläkejärjestelmät

Työmarkkinat

 • Luentorunko 6; Kirjan luku
  4; Luento 8.
 • Palkkataso, verotus ja
  työntarjonta
 • Työttömyys

Raha, hintataso ja
valuuttakurssit pitkällä aikavälillä             

 • Luentorunko 7; Kirjan luvut
  2, 5 ja 9 ; Luento 9
 • Rahan määrä ja hintataso
 • Nimellinen ja reaalinen
  vaihtokurssi, PPP

Raha- ja pankkijärjestelmä;

 • Luentorunko 8; Kirjan luku
  10; Luennot 10-11
 • Keskuspankki, liikepankit
  ja rahan määrä
 • Luottosyklit,
  pankkipaniikki
 • Rahoitusmarkkinoiden
  regulaatio

Lyhyen aikavälin
makrotasapaino

 • Luentorungot 9-10; Kirjan
  luvut 11–12; Luennot 12-13
 • Hyödykemarkkinoiden lyhyen
  aikavälin tasapaino
 • IS -käyrä
 • Rahapolitiikka ja TR -käyrä
 • Valuuttakurssi,
  korkopariteetit
 • IS-TR-IFM-malli
 • Valuuttakriisit, ”sudden
  stop”

Tuotanto, työllisyys ja
inflaatio

 • Luentorungot 11-12; Kirjan
  luvut 13–14; Luennot 14-16
 • Phillips-käyrä
 • AS-AD-malli
 • ZLB
Suhdannepolitiikka,
talouspolitiikan kv. koordinointi
 • Luentorungot 13–14; Kirjan
  luvut 14, 19.5; Luennot 17-18.
 • Suhdannepolitiikan
  tavoitteet, välineet ja rajoitukset
 • Devalvaatio
 • Disinflaatio
 • "Secular stagnation"
 • Optimaalinen valuutta-alue
  ja EMU
 • Finanssikriisit
 • Finanssipolitiikan kv. ”spillover”
  -vaikutukset
 • Euroalueen kehittäminenDescription

Registration and further information