Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa saamaansa teoreettista tietämystä ja analyyttisia valmiuksia yritysjuridiikkaan liittyvien kokonaisvaltaisten käytännön ongelmien ratkaisemisessa.

Laajuus: 6

Aikataulu: 07.01.2019 - 25.03.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Marja Luukkonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Laura Peni

Kurssin yhteystiedot (voimassa 01.01.2019-21.12.2112):

Kurssin opettajina toimivat tohtorikoulutettava Laura Peni (vero-oikeus)
ja asianajaja Kalle Kyläkallio (yksityisoikeus). Kurssin sisältöön ja
suorittamiseen liittyvien kysymysten osalta pyydämme olemaan yhteydessä Laura
Peniin (laura.peni@aalto.fi).

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijat tutustuvat käytännön oikeustapauksiin ja laativat niistä analyysin.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Opiskelijat laativat kirjallisen työn valitsemastaan korkeimman hallinto-oikeuden tai korkeimman oikeuden ratkaisusta ja esittelevät työnsä seminaarissa. Kirjallisen työn ohjepituus on 20-25 sivua ja seminaariesityksen kesto noin 15 minuuttia. Ryhmä arvioi yhdessä keskustellen työtä ja
  siihen liittyvää oikeuskysymystä.

  Oikeustapaukset jaetaan ensimmäisissä seminaaritapaamisissa ja esitysten aikataulu sovitaan erikseen.

  Kurssin tavoitteena on oppia:

  • miten tuomioistuimet soveltavat oikeudellista
   argumentointia ratkaisuissaan
  • miten oikeusprosessi tuomioistuinlaitoksessa
   rakentuu
  • kirjallisuusanalyysin soveltaminen käytännön
   tuomioistuintapaukseen
  • omakohtaisesti arvioimaan ratkaistuun tapaukseen
   liittyviä näkökohtia
  • arvioimaan ratkaistua tapausta ja argumentoimaan
   juridisia näkökohtia ryhmässä.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Osallistuminen seminaareihin ja analyysin tekeminen. Seminaarssa on 80 % läsnäolovaatimus.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - Seminaaritapaamiset 24 h

  - Oikeustapausanalyysin laatiminen 136 h

PERUSTIETOJA

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Yritysjuridiikan perusteet. Lisäksi suositellaan, että mahdollisimman moni yritysjuridiikan aineopintojakso on suoritettuna, koska kurssin tarkoituksena on oppia soveltamaan aineopintojen kursseilla opetettuja asioita.

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information