Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää työn, yhteisön ja viestinnän yhteenkietoutuneisuuden ja viestinnän vaikutuksen työyhteisön toimintaan. Tiedollisena tavoitteena on myös, että opiskelija ymmärtää johtamisen ja viestinnän yhteyden ja tuntee ne työyhteisöjen johtamisen periaatteet, jotka perustuvat sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoihin. Kurssin jälkeen opiskelija osaa analysoida vuorovaikutusta ryhmässä, on parantanut omia ryhmäviestintätaitojaan ja oppinut käytännön projektitutkimuksellisen työskentelyn kautta analysoimaan viestintää toimivan työyhteisön peruspilarina.

Laajuus: 6

Aikataulu: 17.04.2019 - 29.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Pekka Pälli

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Pekka Pälli

Kurssin yhteystiedot (voimassa 24.03.2019-21.12.2112):

Opettaja: Pekka Pälli, pekka.palli@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla käsitellään työtä, ihmisiä ja työyhteisöjä muuttuvassa ympäristössä. Viestintää ja sen merkityksiä tarkastellaan osana nykyaikaisen työyhteisön johtamisen prosesseja. Lisäksi paneudutaan viestinnällisiin keinoihin ja välineisiin, joita työyhteisön toiminta vaatii. Osana kurssia opiskelijat perehtyvät tarkemmin jonkin työyhteisön sisäiseen viestintään.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  20% aktiivinen osallistuminen
  40% itsenäiset tehtävät
  40% ryhmäprojekti

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkennetut arviointiperusteet (rubriikit) kurssin kotisivulla kurssin alkuun mennessä.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot 18 h
  Itsenäiset tehtävät 56h
  Ryhmäprojekti 86h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Syllabuksessa osoitettu kirjallisuus

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaalin muodostavat artikkelit, joisden perustalta kirjoitetaan reaktiopapereita opettajan 1. luennolla sekä kurssin kotisivulla antamien ohjeiden mukaan. Kirjallisuus:

  Tourish, D. & Hargie, O. (2017) Communication audits. C. Scott &
  L. Lewis (Eds.) The International
  Encyclopedia of Organizational Communication
  , pp. 312-321. Chichester:
  Wiley.

  Waber, B., Magnolfi, J. & Lindsay, G. (2014) Workplaces that Move People.
  Harvard Business Review, October
  2014

  Colbert, A., Yee, N., George, G. (2016) The Digital Workforce and the
  Workplace of the Future. Academy of
  Management Journal
  , 59. 731–739.

  Pentland, A. (2012) The new
  science of building great teams. Harvard Business Review. April 2012.

  Empson. L. (2019) How to Lead Your Fellow Rainmakers? Harvard Business Review. March/April
  2019.

  McGinn, D. (2017) The Science of Pep Talks. Harvard Business Review.

  Antonakis et al. (2012) Learning Charisma. Harvard Business Review. June 2012.


Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Korvaa kurssin 77C00400 Työyhteisöviestintä