Credits: 2

Schedule: 04.02.2019 - 21.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Böök Netta

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Aino Niskanen

aino.niskanen@aalto.fi


Kristo Vesikansa

kristo.vesikansa@aalto.fi


Netta Böök

netta.book@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Näkökulmia arkkitehtuurin historiaan ja ilmaisukeinoihin ja tilallisiin ilmenemiin.  1900-luvun arkkitehtuurin tärkeimpiä vaiheita ja avainteoksia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja, kävelyt. Pieni kirjallinen harjoitustyö ja luonnostehtäviä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 20 h (37 %).

Itsenäinen työskentely 33.4 h (63 %).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojakson A-27.1111

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description

Registration and further information