Credits: 6

Schedule: 06.02.2019 - 12.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jenni Reuter, Tuomas Siitonen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijalla on kurssin käytyään yleisnäkemys arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina, taiteellisesta ja arkkitehtonisesta ilmaisusta sekä arkkitehdin työstä ja ammattitaidon aineksista.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla tutustutaan niihin rakennustaiteellisiin elementteihin, joista arkkitehtuuri syntyy. Kurssilla käydään myös läpi arkkitehtuurin esittämisen perusasioita, kuten piirtämistä ja pienoismallien rakentamista.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja ohjattuja harjoitustehtäviä; osallistuminen viikkoharjoituksiin, seminaareihin sekä väli- että loppukritiikkeihin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

70 h ohjattua työskentelyä, 92 h itsenäistä työskentelyä

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ARK-A1508, A-60.1108, ARK-A1501

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARK-C0002

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ARK-C0001 tai ARK-A1507

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

1.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle

2.    vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty

3.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta

4.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle

5.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta

6.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin

7.    opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta

8.    erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)

9.    muut opiskelijat  

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

Description

Registration and further information