Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Perusteet: Synteesi syventää edelleen yleisnäkemystä arkkitehtuurista taiteen ja tekniikan lajina. Harjoitustehtävissä opitaan suunnittelun funktionaalisia, teknisiä, maisemallisia ja ekologisia aineksia. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa yhdistellä aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja liittyen arkkitehtuurin taiteellisiin ja teknisiin aspekteihin. Opiskelija ymmärtää rakenteiden, materiaalien ja detaljien roolin osana arkkitehtonista kokonaisuutta.

Laajuus: 10

Aikataulu: 09.01.2019 - 12.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Tuomas Siitonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Osma Lindroos, Osma Lindroos, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Jenni Reuter, Jenni Reuter, Tuomas Siitonen, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi järjestetään Arkkitehtuurin perusteiden ja Rakennusopin yhteistyönä. Perusteet: Synteesi jatkaa arkkitehtuurin taiteenlajin ja ammattitaidon perustana olevien ilmiöiden, tietojen ja taitojen kartoitusta.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luennot ja ohjatut harjoitukset; osallistuminen viikkoharjoituksiin, seminaareihin sekä väli- ja loppukritiikkeihin. 

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  N. 2/3 harjoituksia, ekskursioita yms, n.1/3 itsenäistä työskentelyä.Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa harjoituksissa, luennoilla ja palautetilaisuuksissa.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali kurssin kotisivulla, annetaan kurssin aikana

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  A-9.1115 syksyn harjoitustyö, ARK-A3503, ARK-A1505, , korvaa osan opintojaksosta A-60.1119 (kevät)

   

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusteet: Voima, Perusteet: Tila 1, Perusteet: Paikka 1, Perusteet: Tila 2, Perusteet: Aine 1, Perusteet: Aine 2 tai näiden korvaamat kurssit

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information