Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson jälkeen opiskelija on perehtynyt aitojen materiaalien käsittelyn kautta eri materiaalien teknisiin sekä arkkitehtonisiin ominaisuuksiin. Opiskelija hallitsee rakentamiseen liittyvät yleisimmät piirustusmerkinnät.

Laajuus: 3

Aikataulu: 15.04.2019 - 31.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Elina Koivisto, Elina Koivisto, Osma Lindroos, Osma Lindroos, Kimmo Lintula, Kimmo Lintula, Niko Sirola, Niko Sirola, Mikko Summanen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Valetut ja muuratut rakenteet arkkitehtuurissa: materiaalivalintojen perusteet, kestävä rakentaminen. 

   

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssiarvosana määräytyy harjoitustöiden arvostelun mukaan. Harjoitustöistä saa arvosanan sekä suullisen palautteen palautetilaisuudessa. Harjoitustyöt ja kurssi arvioidaan asteikolla 1-5 (2o21-2022) asteikolla hyv/hyl (2020-2021). Kirjoitus- ja piirustustehtävä arvioidaan asteikolla hyv/hyl.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa kontaktiopetuksessa.  Maisema-arkkitehtiopiskelijoille pakollista 3op = Luennot + Tehtävä 1

  Arkkitehtiopiskelijoille pakollista 5op = kaikki

  Maisema-arkkitehtiopiskelijoiden on mahdollista suorittaa kurssi myös 5op laajuisena.  Luennot 12h + reflektio 15h = 1op

  Kirjoitus- ja piirustustehtävät 27h = 1op

  Tehtävä 1 = 54h = 27h kontaktiopetus, 27h itsenäinen työ = 2op

  Tehtävä 2 = 27h = 15h kontaktiopetus, 12h itsenäinen työ = 1op

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Materiaali annetaan kurssin aikana.

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  A-9.1112 kevään osuus; ARK-A3501

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Perusteet:Voima

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä