Credits: 3

Schedule: 08.01.2019 - 12.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Netta Böök

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija oppii tunnistamaan Suomen rakennustyyppejä, rakentamistapoja ja merkittävien suunnittelijoiden työtä . Hän tutustuu rakennusten säilymisen ja uudelleenkäytön problematiikkaan ja oppii tekemään huomioita rakennetusta ympäristöstä muutosprosesseineen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomen arkkitehtuuri- ja asemakaavahistorian päävaiheet 1800-luvun lopusta 1990-luvulle, niihin liittyviä syy- ja seuraussuhteita ja suunnittelijan roolin muutoksia. Alan tärkeimmät tietolähteet käyvät tutuksi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja ja kohdekäyntejä. Kotitentti, joka perustuu luentoihin, kohdekäynteihin ja annettuun kirjallisuusluetteloon. 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja:

Luennot ja kohdevierailut yhteensä 22 h (periodi III) (26%).

Omakohtainen tiedon omaksuminen 22 h, kotitenttiesseet luentosarjan aihepiireistä 42h (periodi IV) (74%).

Yhteensä 86 tuntia.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa puolet opintojakson A-27.1200 luento-osuudesta.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description

Registration and further information