Credits: 4

Schedule: 09.01.2019 - 20.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Netta Böök

Contact information for the course (applies in this implementation): 

FT, arkkitehti Panu Savolainen 

sähköposti: ppjsav@utu.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija tunnistaa länsimaisen kaupunkimuodon historiallisen kehityksen peruspiirteitä ja ominaisia kaupunkirakenteita. Opiskelija ymmärtää kaupunkisuunnittelun tehtäväkenttää. Opintojakso tutustuttaa opiskelijan alan keskeiseen kirjallisuuteen ja antaa harjoitusta kirjallisen työn perustaidoissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakso esittelee eurooppalaisen kaupunkikehityksen ja -käsityksen keskeisiä taustoja ja kehitysvaiheita sekä siihen perustuen kaupunkisuunnittelun tehtäväkenttää.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja, kotitentti. Arviointiperusteet ks. kurssin MyCourses-sivusto.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 19,5 h (23%).

Itsenäinen työ, kirjallisuuteen tutustuminen ja kotitentti 85,5 h (77 %).

Yhteensä 105 h.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojakson  A-27.1155

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description

Registration and further information