Credits: 5

Schedule: 11.01.2019 - 09.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Netta Böök

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Arkkitehti Jaakko Penttilä

Sähköposti: jaakko.penttilä@saunalahti.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV. Opintojakso järjestetään vuorovuosin, parittomien vuosien kevätlukukausina (järjestetään keväällä 2019).

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pääpiirteinen käsitys länsimaisesta arkkitehtuurista noin 1830-luvulta 1930-luvulle: aikakauden rakennustaiteelliset pyrkimykset, uudet rakennusmateriaalit ja ‑tekniikat, uudet rakennustyypit sekä keskeiset arkkitehdit ja avainrakennukset.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Nykyajan arkkitehtuurin
historia / Kevät 2019
/ 8.1.2019

Luentorunko


Luennot
torstaisin klo 9.15 alkaen
(kesto n. 120 min)

Oppimiskeskus,
luentosali 233a / Poikkeukset mainittu ko. luennon kohdalla


10.1.2019 Kurssin
esittely ja käytännön järjestelyt

Oppimiskeskus,
luentosali 113

Tekniikan
kehitys I: Rautaa ja lasia


17.1.2019 Tekniikan
kehitys II: Terästä ja betonia


24.1.2019 Tekniikan
kehitys III: Teollista tuotantoa vai käsityötä?


31.1.2019 Koti
I: Porvariskoteja

(Harjoitustehtävien
ohjausta)


7.2.2019 Koti
II: Työläisasuntoja

(Harjoitustehtävien
ohjausta)


14.2.2019 Harjoitustehtävä
I: ”Unohdettua arkkitehtuurin historiaa”

”Miniseminaari”,
harjoitustehtävien esittely


21.2.2019 (Tenttiviikko,
ei opetusta)

28.2.2019 Aatteet
I: Historismi


7.3.2019 Aatteet
II: Rationalismi


14.3.2019 Työ:
Tehdas ja toimisto

21.3.2019 Parannus:
Mielisairaala ja vankila

(Harjoitustehtävien
ohjausta, palautetta edellisesti harjoitustehtävästä)


28.3.2019 Muistaminen:
Rakennusmuistomerkit ja niiden restaurointi


(Harjoitustehtävien ohjausta, palautetta
edellisestä harjoitustehtävästä)


Oppimiskeskus, luentosali 113


4.4.2019 Harjoitustehtävä
II: ”Mihin tyyliin rakentaisimme?”

”Miniseminaari”,
harjoitustehtävien esittely


11.4.2019 Suullinen
tentti
(Tenttiviikko)


Oppimiskeskus, luentosali 113


Vko
16-17 Kohdevierailu

Aika
ja kohteet varmistuvat myöhemmin


2.5.2019 (Vappuviikko,
ei opetusta)

9.5.2019 Harjoitustehtävät
I ja II

”Miniseminaari”,
myöhästyneiden harjoitustehtävien esittely

(Palautetta
edellisistä harjoitustehtävistä)

Laajemman
suorituksen aloitus


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, kohdevierailut, kirjallisuus ja kaksi kirjallista harjoitustyötä (5 op). Laajempana suorituksena (9 op) lisäksi essee ja suullinen tentti. Arvosteluperusteena harjoitustehtävissä osoitettu osaamistavoitteiden saavuttaminen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: luennot, vierailut, harjoitustyöseminaarit yht. 22 h

Itsenäinen työskentely: kirjallisuus, harjoitustyöt yht. 114,5 h

Koko kurssin työmäärä yht. 136,5 h

(=n. 5 op)

 

Laajemmassa suorituksessa lisäksi

Itsenäinen työskentely: essee yht. 105 h

(=n. 4 op)

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Nykyajan arkkitehtuurin historia / Kevät 2019

Kuormittavuuslaskelma


Kurssin
koodi ARK–C1004

Kurssin
nimi Nykyajan arkkitehtuurin historia

1
op=26,67 työtuntia, 1 sivu=1700 merkkiä (välilyönnit mukaan
laskettuna)


Työmuoto: Luennot,
kohdevierailut, harjoitustehtävät, kirjallisuus ja suullinen tentti


Kontaktiopetus

Luennot 10
luentoa à 2 h 20 h

Kohdevierailut 3
h

Harjoitustehtävien
yhteisesittelyt 2 ”miniseminaaria” à 3 h 6 h

Harjoitustehtävien
ohjaus 1 h

Suullinen
tentti 1 h

yht. 31
h

Itsenäinen
työskentely

Kirjallisuuteen
perehtyminen n. 10 sivua/tunti 50 h

Harjoitustehtävät
2 miniesseetä n. 2 sivua + kuvitus

aiheen
valinta + aineistoon perehtyminen 2x16 h

kirjoitus
ja kuvitus, n. 1 sivu/4 tuntia 2x8 h

Kontaktiopetuksen
”sulattelu” (suhde ”sulattelu” 1:luennot 2) 10 h

yht. 108
h

Koko
kurssin työmäärä yht. 139 h

(=n.
5,2 op)


Laajemmassa
suorituksessa lisäksi

Essee essee
n. 8 sivua + kuvitus

aiheen
valinta + aineistoon perehtyminen 70 h

kirjoitus
ja kuvitus, n. 1 sivu/4 tuntia 32 h

”miniseminaari”
+ ohjaus 3 h

yht. 105
h

(=n.
3,9 op)


Details on the course materials (applies in this implementation): 

Nykyajan arkkitehtuurin historia / Kevät 2019

Tenttikirjallisuusluettelo


Yleiskatsaus
1800- ja
1900-luvun
historiaan:

McNeill,
J. R.–McNeill, William H.:
Verkottunut
ihmiskunta. Yleiskatsaus maailmanhistoriaan.
(The
Human Web. A Bird’s-Eye View of World History.
)
Luvut VII ja VIII. Tampere: Vastapaino.


Modernin
(ja vanhemmankin) arkkitehtuurin keskeisiä käsitteitä:

Forty, Adrian:Words
and Buildings. A Vocabulary of Modern Architecture.

London: Thames and Hudson.


1800-luvun
arkkitehtuurin yleisesityksiä:

Bergdoll, Barry:European
Architecture 1750–1890.
Oxford: Oxford University Press.

Loyer, François:Architecture of the
Industrial Age 1789–1914. (Le siècle de l'industrie 1789–1914.)

Genève: Skira.

Svedberg, Olle:Arkitekternas
århundrade. Europas arkitektur 1800-talet.
Stockholm:
Arkitektur Förlag.


1900-luvun
arkkitehtuurin yleisesityksiä:

Frampton, Kenneth:Modern
Architecture. A Critical History.
London: Thames and
Hudson.

Gössel, Peter–Leuthäuser, Gabriele:Architecture in the Twentieth
Century. (Architektur des 20. Jahrhunderts.)
Köln:
Taschen.

Svedberg, Olle:Planenarnas
århundrade. Europas arkitektur 1900-talet.
Stockholm:
Arkitektur Förlag.


Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa opintojaksot A-27.210/A-27.1210

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Description

Registration and further information