Credits: 4

Schedule: 09.01.2019 - 20.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Maiju Suomi, Pirjo Sanaksenaho

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Yliopisto-opettaja Maiju Suomi: maiju.suomi@aalto.fi, p. 040 831 9811

Professori: Pirjo Sanaksenaho: pirjo.sanaksenaho@aalto.fi; p. 050 5714900

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III. Yhden periodin mittainen kurssi.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Julkisten rakennusten rakenne- ja teknisten järjestelmien suunnittelun keskeisten perusteiden omaksuminen sekä esteettömyyteen sekä käyttöturvallisuuteen liittyviin määräyksiin perehtyminen. Kurssilla saavutetaan perusymmärrys arkkitehdin ja erikoissuunnittelijoiden /insinöörien työnjaosta julkisen rakennuksen suunnitteluprosessissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pienehkön julkisen rakentamisen suunnittelutehtävään liittyvä teknisten järjestelmien ymmärtäminen ja hahmottaminen. Harjoitustyössä tehdään omaan Rakennussuunnittelu 1-kurssin harjoitustyöhön liittyvä rakenteiden ja teknisten järjestelmien tilantarpeiden suunnittelu.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Keväällä 2019 arkkitehtuuria pääaineenaan opiskelevat tekevät
harjoitustyönään kävijäkeskuksen talomuseo Glimsiin, johon kurssin rakenneaksonometrian teko liittyy.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Läsnäolovaatimus luennoilla 80% ja ohjatuissa harjoituksissa. Rakenneaksonometria omasta harjoitustyöstä arkkitehtuuria pääaineenaan opiskeleville. Ne, jotka tekevät kurssia osana sivuaineopintoja, laativat luennoista oppimispäiväkirjan.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kesto 7 vkoa, 1 krt/viikko:

Lähiopetus omaksumisaikoineen 32 h:

- Rakennesuunnitteluluento 1h+ 1h

- LVI-luento 1h + 1h

- Akustiikkaluento 2h + 2h

- Paloturvallisuusluento 2h+ 2h

- Esteettömyysluento 2h + 2h

- maisemasuunnitteluluento 2h + 2h

- esitystekniikka –luento 2h + 2h

- rakennuskustannukset -luento 2h + 2h

- Insinöörien ohjauskerrat 2 h + 2 h

- itsenäinen työ harjoitustyöhön liittyen 76 h

- rakenneaksonometria / sivuaineopiskelijoilla oppimispäiväkirja

- teknisten järjestelmien hahmottaminen

Kokonaistyömäärä: 108 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin My Courses-sivusto ja kurssikansio

Suomen rakentamismääräyskokoelma C1, C5, C6: Ääneneristys.

Alpo Halme: Rakennus- ja huoneakustiikka, meluntorjunta, Otakustantamo 378.

Suomen rakentamismääräyskokoelma E1: Rakenteellinen paloturvallisuus.

Suomen rakentamismääräyskokoelma F1: Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa osittain kurssin A-8.1203

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arkkitehtuurin pääaineopiskelijoille:

Rakennusopin perusteet 1A, 1B, Rakennusoppi 2A ja 2B

Arkkitehtuurin perusteet 1A ja 1B

Arkkitehtuurin perusteet 2A ja 2B, 2C

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu pääaineenaan arkkitehtuuria opiskelevilla arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Kurssin kanssa samaan aikaan tulee suorittaa myös kurssi ARK-C2001 Rakennussuunnittelu 1, 5 op, jonka harjoitustyöhön kurssi liittyy. Kurssin voi suorittaa myös sivuainekurssina osana rakennussuunnittelun sivuainetta, jolloin suoritustapana on oppimispäiväkirja harjoitustyön aksonometrian sijasta.

Description

Registration and further information