Credits: 2

Schedule: 01.11.2018 - 13.12.2018

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anne Tervo, Maiju Suomi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II periodi 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa valmiudet toteuttaa suunnittelutehtävää edeltävä analyysivaihe.

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa etsiä, analysoida ja visualisoida tietoa siten, että lopputulos tukee rakennussuunnitelman tekemistä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kukin opiskelija osallistuu ryhmässä kahden mittakaavaltaan erilaisen, suunnittelutyötä tukevan analyysin tekemiseen: referenssianalyysi ja suunnittelualueen analyysi.

Referenssianalyysin kohteena on julkinen rakennus tai asuinrakennus.

Suunnittelualueen analyysitehtävän kohteena on kevään harjoitustöiden tontit suunnittelukursseilla ARK-C2004 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4501 Asuinympäristö.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin työmuotoja ovat luennolle osallistuminen, analyysitehtävien ohjaukseen osallistuminen, analyysitehtävien itsenäinen toteutus 4-5 hengen ryhmissä, ja analyysitöiden esitteleminen palautetilaisuuksissa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • Luento: 2h
 • Ohjaus: 2h
 • Analyysitehtävät: 42h
 • Töiden esittely ja palautetilaisuudet: 4 x 2 h = 8 h

Kokonaistyömäärä: 54 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Annetaan luennolla

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

­Korvaa analyysiosat kursseista ARK-C2001 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4500 Asuinympäristö.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei esitietovaatimuksia

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / hylätty

Läsnäolovelvollisuus analyysitöiden esittelyissä (min. 80 %).

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

 1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
 5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
 7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
 8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
 9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on suunnattu pääaineenaan arkkitehtuuria opiskeleville arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoille. Kurssi soveltuu myös osaksi rakennussuunnittelun sivuainetta.

Kurssi on esitietovaatimuksena kursseille ARK-C2004 Rakennussuunnittelu 1 ja ARK-C4501 Asuinympäristö.

Description

Registration and further information