Credits: 2

Schedule: 07.01.2019 - 23.02.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kimmo Lintula, Niko Sirola, Mikko Summanen, Elina Koivisto

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Professori Niko Sirola,  niko.sirola@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot arkkitehdin toiminnasta pääsuunnittelijana.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Perehtyminen pääsuunnittelijan tehtäväkenttään

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi on Arkkitehtuurin pääaineen valinnaisiin opintoihin kuuluva kurssi, joka on
tarkoitus suorittaa maisteriopintojen 1. tai 2. vuonna.

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot arkkitehdin toiminnasta
pääsuunnittelijana.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssi koostuu luennoista ja tentistä.

Arvosteluperusteita ovat pääsuunnittelijan tehtävän ymmärtäminen
ja hallinta.

Tentti arvostellaan Hyväksytty / Hylätty periaatteella

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

N. 1/5 luentoja, n.4/5 itsenäistä työskentelyä. 100% läsnäolovaatimus.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaali annetaan kurssin aikana.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Oppimateriaali:


RT-kortisto
RT 21659 Rakennusmääräysten muistilista pääsuunnittelijalle
http://www.finlex.fi/fi/
ARK, PS tehtäväluettelo
Maankäyttö- ja rakennuslakirakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennusasetus
Suomen rakentamismääräyskokoelma
Luennoilla muu annettu aineisto

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkinto

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyv-hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2017).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennot

maanantaisin klo 15.15-17.00

Otakaari1 X / sali A1


Aikataulu

07.01.                          MA Studioinfo / ei kurssin luentoa

14.01. luento 1.          Pääsuunnittelija
ja rakennushankkeen osapuolet ja vastuut/  Vesa Juola

21.01. luento 2.          Pääsuunnittelijan
lakisääteiset tehtävät,
vastuut ja velvollisuudet/ Kalle Kärkkäinen

28.01. luento 3. 
        Pääsuunnittelijan pätevyys
ja kelpoisuus, MRL Uudet asetukset /
Pia Selroos

04.02. luento 4.          Pääsuunnittelija korjausrakennushankkeessa
/
Kari Raimoranta

11.02. luento 5.          X.X

18.02. luento 6.          Pääsuunnittelija
pientalohankkeessa /
Julia
Hertel


Tentit

Tentit
järjestetään ARTS:in yleisinä tentteinä

Otakaari 1, U-sali klo 10-14

Tenttipäivät 23.2.2019 & 16.3.2019

Description

Registration and further information