Credits: 10

Schedule: 17.04.2019 - 24.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vastuuopettaja

Penni Osipow

penni.osipow@aalto.fi

p. 050 5053675


Äidinkielenopettaja (suomi)

Tiina Airaksinen

tiina.airaksinen@aalto.fi


Äidinkielenopettaja (ruotsi)

Sofia Sevon

sofia.sevon@aalto.fi ja 

Stina Niemi

stina.niemi@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinnäyteseminaarin suoritettuaan opiskelija osaa laatia kirjallisen opinnäytetyönsä itsenäisesti. Opiskelija osaa määritellä tieteellisen kirjoittamisen konventiot ja käyttää niitä omassa opinnäytteessään. Hän osaa arvioida taiteellisen produktion ja tieteellisen kirjoittamisen suhdetta opinnäytetyössä. Hän osaa lukea kriittisesti sekä puolustaa omia argumenttejaan. Opiskelija osaa arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan sekä antaa vertaispalautetta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tieteellisen kirjoittamisen konventiot käytännössä. Erilaiset opinnäytetyypit. Taiteellisen työskentelyn sekä tieteellisen kirjoittamisen suhde. Oman sekä toisten opinnäytetyöskentelyn arviointi. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Toisen vuosikurssin viidenteen periodiin sijoittuvilla seminaaritapaamisilla tutustutaan seminaarityöskentelyyn ja aloitetaan oman kandityön aiheen suunnittelu.

------

Seminaariin kuuluu myös kypsyysnäytteen korvaava tekstityöpaja (3 op), joka toteutetaan kevätlukukaudella 2020.

Lisäksi seminaariin kuuluu kirjoitusviestinnän intensiivijakso (1 op) myöhemmin syksyllä. Intensiivijaksolla työstetään omaa tekstiä ja tehdään teemoihin liittyviä harjoituksia.

Jos koulusivistyskieli on ruotsi ja työ kirjoitetaan ruotsiksi, kypsyysnäytteenä toimii kurssi ”Konsten att tala och skriva professionellt” (LCA-5705). Kurssin lisäksi on hyvä osallistua kirjoitusklinikkaan(”skrivklinik”).

Kirjoitusklinikkaan osallistuvat ottavat yhteyttä ruotsinopettaja Sofia Sevonin tai Stina Niemeen (sofia.sevon@aalto.fi, stina.niemi@aalto.fi)

Ne, jotka kirjoittavat työnsä englanniksi, osallistuvat kevätlukukaudella 2020 englannin tekstipajoihin, joiden ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaaritapaamiset ja opinnäytteen tekemistä tukevat kirjoitustehtävät. Opinnäyteseminaariin osallistuminen on osa kandidaatin opinnäytteen opintosuoritusta.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Seminaarista ei anneta erillistä arvosanaa, mutta seminaarityöskentely ja aktiivinen osallistuminen otetaan huomioon kandidaatintyön kokonaisarvioinnissa. Arvioinnissa painotetaan lopputuloksen lisäksi työprosessia ja aikataulussa pysymistä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus:

Seminaaritapaamiset  68 h.

Itsenäinen työskentely:

Seminaareihin valmistautuminen ja kertaaminen 80 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

10 opintopistettä= 270 tuntia työtä:

  • seminaaritapaamiset 68 tuntia
  • seminaariin valmistautuminen ja kertaaminen noin 80 tuntia
  • Itsenäinen työskentely 122 tuntiaCourse Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS3013.kand

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opinnäytetyön arviointiasteikko 0-5.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Jotta kaikki voivat oppia toisiltaan, kaikkien on oltava läsnä. Kunnioita muita osallistujia tulemalla kurssille ajoissa. 

Kaikki kurssiohjelmaan kirjatut tehtävänosat palautetaan ajoissa. 

Jos joudut syystä tai toisesta olemaan poissa tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Penniin.Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kandiseminaari aloitetaan toisen vuoden viidennessä periodissa. 

Seminaari jatkuu seuraavana lukuvuonna 11.9.2019–1.4.2020 viikoittaisilla tapaamisilla, jotka sijoittuvat lukujärjestyksessä keskiviikkoaamupäiviin kello 9.15–12. 

Description

Registration and further information