Credits: 2

Schedule: 11.01.2019 - 12.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja:

Tiina Pylkkönen

tiina.pylkkonen@aalto.fi

p. 050-9110381

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (2018-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- havainnoida, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
- kehittää omia opiskeluvalmiuksiaan ja –menetelmiään
- suunnitella ja aikatauluttaa opiskeluaan
- asettaa toteuttamiskelpoisia tavoitteita opiskelulleen
- suunnitella ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana käsiteltävät teemat:
- opiskelukyky ja erilaiset haasteet oppimisessa ja opiskelussa
- oppiminen ja opiskelumotivaatio
- omien vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen opiskelussa ja niiden reflektointi
- omien opintojen suunnittelu ja HOPS:in laatiminen

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi koostuu kahdesta teemasta: oman ajankäytön suunnittelu ja opiskelutaidot.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetukseen osallistuminen, työskentely kurssin verkkoalustalla ja HOPS:n suunnittelu ja laatiminen.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin aloitusluento ja ennakkotehtävä on kaikille pakollinen.

Lisäksi kurssilla tehdään viikoittain itsenäisesti tehtäviä, joiden materiaalit ja tehtävänannot tulevat MyCoursesiin. Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Osasta tehtävistä annetaan lyhyt kirjalllinen palaute. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kontektiopetukseen, tehtävien palauttamista hyväksyttävästi sekä HOPS:n tekemistä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

2 h kontaktiopetusta

52 h verkkotyöskentely

Details on calculating the workload (applies in this implementation): Verkkotyöskentely jakautuu koko kurssin ajalle.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali jaetaan kurssin alussa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Oppimateriaalina käytetään mm. videoita, verkossa olevia testejä ja artikkeleita.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0103

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

Kurssin luento (2h) on pakollinen.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssi sisältää viikoittain palautettavia tehtäviä.

Description

Registration and further information