Laajuus: 2

Aikataulu: 11.01.2019 - 12.04.2019

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Vastuuopettaja:

Tiina Pylkkönen

tiina.pylkkonen@aalto.fi

p. 050-9110381

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (2018-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:
- havainnoida, arvioida ja kehittää omaa oppimistaan
- kehittää omia opiskeluvalmiuksiaan ja –menetelmiään
- suunnitella ja aikatauluttaa opiskeluaan
- asettaa toteuttamiskelpoisia tavoitteita opiskelulleen
- suunnitella ja laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS)

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin aikana käsiteltävät teemat:
- opiskelukyky ja erilaiset haasteet oppimisessa ja opiskelussa
- oppiminen ja opiskelumotivaatio
- omien vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen opiskelussa ja niiden reflektointi
- omien opintojen suunnittelu ja HOPS:in laatiminen

Tarkennukset kurssin sisältöön (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssi koostuu kahdesta teemasta: oman ajankäytön suunnittelu ja opiskelutaidot.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetukseen osallistuminen, työskentely kurssin verkkoalustalla ja HOPS:n suunnittelu ja laatiminen.

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät ja tutustuminen arviointiin (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin aloitusluento ja ennakkotehtävä on kaikille pakollinen.

Lisäksi kurssilla tehdään viikoittain itsenäisesti tehtäviä, joiden materiaalit ja tehtävänannot tulevat MyCoursesiin. Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Osasta tehtävistä annetaan lyhyt kirjalllinen palaute. Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista kontektiopetukseen, tehtävien palauttamista hyväksyttävästi sekä HOPS:n tekemistä.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

2 h kontaktiopetusta

52 h verkkotyöskentely

Tarkennettu kuormittavuuslaskelma (koskee tätä kurssikertaa): Verkkotyöskentely jakautuu koko kurssin ajalle.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali jaetaan kurssin alussa.

Tarkennukset oppimateriaaliin (koskee tätä kurssikertaa): 

Oppimateriaalina käytetään mm. videoita, verkossa olevia testejä ja artikkeleita.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0103

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

Kurssin luento (2h) on pakollinen.

Toteutuksen lisätiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Kurssi sisältää viikoittain palautettavia tehtäviä.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot