Credits: 2

Schedule: 04.03.2019 - 06.03.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Heikka Valja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II, III, IV tai V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija saa perusvalmiudet taiteiden alan tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opinnoissaan.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Koulutusohjelmien kanssa sovitut välttämättömät ohjelmistot (tekstinkäsittely, kuvankäsittely, tekstin ja kuvan taittaminen)

2. Yhteisöllisyys verkossa ja kehittyneet verkkopalvelut opiskelun apuna

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin voi toteuttaa kahdella tavalla

A) Koulutusohjelmittain järjestettävän intensiivikurssin käyminen ja kotitehtävän palauttaminen

B) Edistyneille tarkoitettu itsenäinen suoritus verkkomateriaalia hyväksikäyttäen.

Linkki verkkomateriaaliin ja itsenäisen suorittamisen ohjeet ja tehtävänanto löytyvät kurssin MyCourses-sivuilta.

Hyväksilukuhakemuksissa tulee ottaa huomioon, että useimpien muiden yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan kurssit eivät ole sisällöltään sopivia hyväksilukuun. Hyväksilukuun vaaditaan kurssi/kurssit, joissa on käsitelty vähintään taitto-, tekstinkäsittely-, sekä kuvankäsittelyohjelmat.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 24h
Itsenäinen työskentely 30h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suora linkki kurssin verkko-oppimateriaaliin

https://openlearning.aalto.fi/course/view.php?id=4

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

30005 Tieto- ja viestintätekniikan perusteet

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0105

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin minimiosallistujamäärä on 8 opiskelijaa.

Description

Registration and further information