Credits: 6

Schedule: 08.01.2019 - 02.04.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 Kaarina Kaikkonen, Marja Nurminen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa ilmaisua maalaten ja piirtäen.
Muotoon, väriin ja valoon liittyvän havainnon ja siitä kasvavan oman ilmaisun kehittäminen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustehtäviä akryylimaaleilla värien havaitsemiseen ja omaan itsenäiseen ilmaisuun liittyvien tehtävien pohjalta. Itsenäinen työskentely opettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa, keskustelut.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arvosteluperusteet: opiskelijan henkilökohtainen edistyminen havaintoon perustuvassa työskentelyssä ja omassa ilmaisussa. Kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

96 h harjoitustöitä ja ryhmäkritiikkejä 66 h itsenäistä työskentelyä.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0209

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

Description

Registration and further information