Laajuus: 6

Aikataulu: 08.01.2019 - 02.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

 Kaarina Kaikkonen, Marja Nurminen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa ilmaisua maalaten ja piirtäen.
Muotoon, väriin ja valoon liittyvän havainnon ja siitä kasvavan oman ilmaisun kehittäminen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Harjoitustehtäviä akryylimaaleilla värien havaitsemiseen ja omaan itsenäiseen ilmaisuun liittyvien tehtävien pohjalta. Itsenäinen työskentely opettajan henkilökohtaisessa ohjauksessa, keskustelut.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Arvosteluperusteet: opiskelijan henkilökohtainen edistyminen havaintoon perustuvassa työskentelyssä ja omassa ilmaisussa. Kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

96 h harjoitustöitä ja ryhmäkritiikkejä 66 h itsenäistä työskentelyä.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0209

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot