Please note! Course description is confirmed for two academic years (1.8.2018-31.7.2020), which means that in general, e.g. Learning outcomes, assessment methods and key content stays unchanged. However, via course syllabus, it is possible to specify or change the course execution in each realization of the course, such as how the contact sessions are organized, assessment methods weighted or materials used.

LEARNING OUTCOMES

Through a creative project, the student will become familiar with construction techniques using wood, metal, and other materials. The student will be confident in using wood working and metal working machines.

Credits: 5

Schedule: 25.02.2019 - 15.03.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2020-31.07.2022): Andrew Best-Dunkley

Teacher in charge (applies in this implementation): Andrew Best-Dunkley, Jukka Lehtinen

Contact information for the course (applies in this implementation):

CEFR level (applies in this implementation):

Language of instruction and studies (valid 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: English

CONTENT, ASSESSMENT AND WORKLOAD

Content
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Students will be introduced to wood materials, hand tools and wood working machines, and shown how to use them safely. Students will be introduced to metal working, in particular construction techniques using welding and other power tools and methods. Students will create a sculpture combining wood, metal and other materials using construction techniques.

 • Applies in this implementation:

   

  Ways of Making 2 - Constructing sculpture with wood and metal 25 2. – 15.-3. 2019

    

  Tunne / Emotion 

  Kuvataiteessa on nykyisin hyvin tavallista käsikirjoittaa teos ennen sen toteuttamista, tai kenties jälkeenpäin vain halutaan antaa sellainen vaikutelma. Yleisesti odotetaan, että taiteilija antaa teokselleen kirjallisen merkityksen. Tällä kurssilla tehtävässä taideteoksessa toivon teidän pyrkivän aluksi antamaan visuaalisille mielikuville ylivallanselittämisen kustannuksella. Taideteos on ehkä aina tekijänsä mielen jatke, kuva voi tehdä kätketyn tiedostamattoman näkyväksi, ja kun se kerran on tullut näkyväksi, on siitä helpompaa sen jälkeen puhua! 

  Ota teoksesi lähtökohdaksi jokin tunne. Sen ei tarvitse edes olla tunnistettavissa miksikään tietyksi tunteeksi, kuten onni, viha, häpeä tai ilo, vaan se voi myös olla jokin vielä määrittelemättömäksi jäänyt tunne, jonka läsnäolon havaitset.  Tehtävänä on tehdä tuo tunne näkyväksi, antaa sille fyysinen olomuoto.

   Kurssilla on tarkoitus tutustua puuhun ja metalliin veistoksen materiaaleina ja kokeilla erilaisia tapoja ja taitoja työstää niitä, omia taitoja hyödyntäen ja uutta oppien. 

   

  It is usual to make a script for the art work before one start working. Or perhaps it is just worthwhile afterwards to give such an impression. The artist is commonly expected to give a description of the art work. On this course I hope you let your visual imagination dominate your impulses to explain. However, an artwork is perhaps always an extension to the artist’s mind and it makes the hidden unconscious visible and once it is visible then it is easier to talk about it!

  Take one emotion a starting point to your art work. It doesn’t need to be any specified emotion such as happiness, hatred, shame or joy. It can be still an unspecified emotion which you recognize to be present. Make it visible, give it a physical shape.

  On the course you will be introduced to wood and metal materials, hand tools and working machines, and shown how to use them safely. 

   


Assessment Methods and Criteria
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Individual and small group discussion and critique. Active participation in classwork. Successful completion of own project.

Workload
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  3 weeks intensive course. Students are expected to be present during all contact teaching (76 hrs), as well as to work independently in the workshops on other days.

DETAILS

Study Material
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Provided in class

Prerequisites
 • Valid 01.08.2020-31.07.2022:

  Taide Nyt!, Havainto, Studio A, Studio B, or quivalent

SDG: Sustainable Development Goals

  4 Quality Education

  5 Gender Equality

  12 Responsible Production and Consumption

FURTHER INFORMATION

Details on the schedule
 • Applies in this implementation:

  Contact teaching hours


  Monday 25.2.   9.15-12.00 13.00-16.00

  Tuesday 26.2.   9.15-12.00 13.00-17.00

  Wednesday 27.2.   9.15-12.00 13.00-17.00

  Thursday 28.2.   9.15-12.00 13.00-17.00


  Monday 4.3.   9.15-12.00 13.00-17.00

  Tuesday 5.3.   9.15-12.00 13.00-17.00

  Thursday 7.3.   9.15-12.00 13.00-17.00


  Monday 12.3.   9.15-12.00 13.00-17.00

  Tuesday 12.3.   9.15-12.00 13.00-17.00

  Thursday 14.3.   9.15-12.00 13.00-17.00

  Friday 15.3.   9.15-12.00 13.00-17.00

Description

Registration and further information