Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

The course prepares the student for independent work in screenprinting and opens up opportunities for expanding personal artistic expression.

Laajuus: 3

Aikataulu: 11.01.2019 - 22.03.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Jukka Lehtinen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Jukka Lehtinen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Practising of the basic techniques in screenprinting. Preparation of the screen through hand painting and use of exposure. Printing material used: mesh.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Two to three exercises, brief lectures and personal guidance.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  The course is organized as contact teaching

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  01080 Introduction to Screenprint

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  -

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information