Credits: 3

Schedule: 07.01.2019 - 18.03.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Antti Tanttu

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Antti Tanttu

email: antti.tanttu@aalto.fi

phone/puhelin: 0400 420343


Taidegrafiikan työpajamestari

Pia Parjanen-Aaltonen


Mobile phone
+358504567121


Taidegrafiikan paja
Vuorimiehentie 2 a
Otaniemi Espoo

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi antaa valmiudet itsenäiseen työskentelyyn puupiirroksessa ja avaa mahdollisuuksia oman taiteellisen ilmaisun laajentamiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tutustutaan länsimaiseen puupiirrosmenetelmään, opetellaan painolaatan leikkaus ja vedostus. Painomateriaalina puulevy.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Painajasta puupiirtäjäksi vedostusharjoitukset, demonstraatiot, harjoitustyöt ja henkilökohtainen ohjaus

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arviointiperusteet: Opiskelijan henkilökohtainen edistyminen ja taiteellinen ilmaisu, aktiivinen osallistuminen sekä kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

Opettaja arvioi teoksia yhteisissä kritiikkitilaisuuksissa sekä kaksinkeskeisesti.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

kurssi toteutetaan kontaktiopetuksena

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Lähiopetus 70h

Itsenäinen työskentely 11h

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

01079 Puupiirroksen peruskurssi

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0507

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0–5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

Ilmoittautujan tulee vahvistaa osaanottonsa tulemalla paikalle kurssin alkamispäivänä klo 9,00. Ilman vahvistusta menee paikka listan varasijoilla olevalle! Hyväksytty opintosuoritus edellyttää 80 %:n läsnäoloa ja annettujen tehtävien suorittamista.

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.
Kaksi paikkaa varataan vaihto-opiskelijoille.
Kurssin opetuskieli on suomi / englanti.

Description

Registration and further information