Credits: 4

Schedule: 27.02.2019 - 27.03.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kalle Kataila

 

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija ymmärtää teknisesti ja ilmaisullisesti hyvälaatuisen valokuvan tuottamiseen vaadittavat tekijät.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opiskelija saa perustiedot ja -taidot digitaalisen kameran ominaisuuksista, kuvaamisen perustekniikoista ja kuvien jälkikäsittelyprosessista. Näitä tekniikoita sovelletaan perehdyttäessä valokuvauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin luentojen, demonstraatioiden, kirjallisuuden ja harjoitustehtävien muodossa, niin että opiskelija voi käyttää oppimaansa oman pääaineensa opiskelun tukena. Kuvien jälkikäsittelyssä käytetään Adobe Bridge, Adobe Camera Raw ja Adobe Lightroom -ohjelmia ja niitä tukevaa Adobe Photoshop -ohjelmaa. Perustekniikat ovat sovellettavissa muihinkin ohjelmaympäristöihin. Kurssin lähiopetuksessa keskitytään kuvankäsittely ohjelmistojen opetteluun ja kuvaamiseen liittyvään teoriaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, demonstraatiot, harjoitustehtävät, keskustelut, vierailut kirjallisuus ja verkkoaineistot. Hyväksytty suoritus edellyttää 80 % läsnäoloa lähiopetusosuudessa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssi edellyttää aktiivista otetta omalla ajalla suoritettaviin kuvaustehtäviin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä 108 t josta, kontaktiopetus 40 tuntia, itsenäinen työ 68 tuntia.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Käytettävä materiaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ARTS-A0700

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty - Hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestään on 8 opiskelijaa.

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä jolla kurssi järjestetään on 8 opiskelijaa.

Description

Registration and further information