Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin suoritettuasi ymmärrät syvemmin värien, valaistuksen ja tilan keskinäisiä suhteita. Osaat analysoida ja kuvailla tarkasti tilojen värejä, valaistusta ja muita visuaalisia ominaisuuksia, ja osaat ennakoida näiden ominaisuuksien vaikutuksia tilan kokemiseen. Opit hyödyntämään värijärjestelmiä ja valaistustietoutta omassa työssäsi. Osaat suunnitella ja havainnoida tiloihin erilaisia identiteettejä, tunnelmia ja vaikutuksia värityksen ja valaistuksen keinoin.

Laajuus: 6

Aikataulu: 14.01.2019 - 13.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Sini Vihma

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Harald Arnkil, Saara Pyykkö

Kurssin yhteystiedot (voimassa 18.12.2018-21.12.2112):Opettaja: Saara Pyykkö, saara.pyykko@aalto.fi

Suunnittelija: Nina Sjölund, nina.sjolund@aalto.fi, puhelin +358 50 380 6541
Vastuuopettaja: Harald Arnkil, harald.arnkil@aalto.fi

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Holistinen tilakäsitys: ihminen, aistit, liike, vuorovaikutus. Värin ja valon määrällinen ja laadullinen arviointi ja kartoitus. Valonlähteiden väriominaisuudet. Sisä- ja ulkotilojen värisuunnittelun hallinta. Värijärjestelmien käyttö suunnittelun ja dokumentoinnin apukeinona. Olemassa olevien tilojen tunnelman, atmosfäärin ja käytettävyyden arviointia värien ja valaistuksen näkökulmasta.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tarkennetut esitiedot 2019: Kurssi kuuluu syventäviin opintoihin ja on suunnattu ensisijaisesti maisteri- ja tohtoriopiskelijoille. Kandidaattiopiskelijoilta vaaditaan suoritetuiksi taidejaksot 'Havainto' ja 'Taide nyt!' tai vaihtoehtoisesti Colour and Perception. Opiskelijat hyväksytään kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta maisteri- ja tohtoriopiskelijoilla on etusija.

  Väri – valo – tila on maisteritasoinen valinnainen kurssi, joka on suunnattu erityisesti arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoille. Sen keskeisinä sisältöinä ovat kaksi projektiluontoista tehtävää, joita luennot, ekskursiot, seminaarit ja tehtäviin liittyvät harjoitteet tukevat. Päätehtävä on arkkitehtoninen värisuunnittelutehtävä, joka tehdään todelliseen suunnittelukohteeseen. Toinen tehtävä on kevyempi sisä- tai ulkotilassa tapahtuva värien, valaistuksen ja atmosfäärin analyysitehtävä. Luennot käsittelevät muun muassa värin ja valaistukset roolia tilan atmosfäärin ja identiteetin rakentajana, värin ja valon määrällisen ja laadullisen kartoittamisen eroavaisuuksia, värijärjestelmiä sekä arkkitehtuurivalaistuksen estetiikkaa ja nykyisiä mahdollisuuksia sekä asuinalueiden arkkitehtuurin värisuunnittelua. Seminaareissa keskustellaan opiskelijoiden esitysten perusteella kurssin kirjallisuudesta.

   Kurssilla tehdään ekskursioita väriin ja valoon liittyviin yrityksiin ja kohteisiin ja kuullaan vierailevien luennoitsijoiden esityksiä arkkitehtuurin väreistä ja valaistuksesta. Tehtävistä järjestetään välikritiikit, jolloin saa pienryhmäohjausta. Kurssin lopuksi on loppukritiikki pääsuunnittelutehtävästä. Kurssin virallinen kurssikuvaus löytyy Weboodista nimellä ARTS-E0301 Väri – valo – tila.


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Toteutus ja työmuodot: Luennot demonstraatiot ja ekskursiot. Värien, valaistuksen ja atmosfäärin kartoitus sekä värisuunnitteluharjoitukset ja seminaarityö.

  Arvosteluperusteet: Läsnäolo, aktiivisuus ja annettujen tehtävien toteutuksen laatu. Opiskelijan henkilökohtainen edistymien ja kyky ilmaista ja hyödyntää oppimaansa.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvostelu: Hyväksytty/hylätty. 

  Arviointi: Analyysi- ja suunnittelutehtävien ja niiden esittelyjen hyväksytty suorittaminen.  

  Läsnäolo: Kurssi sisältää runsaasti ekskursioita, luentoja ja yhteisiä harjoitustehtäviä, minkä vuoksi läsnäolovaatimus on 80%.   

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  64 tuntia luentoja ja ekskursioita, 70 tuntia itsenäistä työtä, 28 tuntia luku- ja kirjoitustehtäviä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Työmäärä toteutustavoittain: 64 tuntia luentoja ja ekskursioita, 70 tuntia itsenäistä työtä, 28 tuntia luku- ja kirjoitustehtäviä.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ilmoitetaan kurssin alussa MyCourses-oppimisympäristössä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Taidejaksot Taide Nyt!, Havainto ja Ajatus tai Colour and Perception tai vastaavat opinnot.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  5 Sukupuolten tasa-arvo

  12 Vastuullista kuluttamista

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Katso kurssin lukujärjestys kohdassa Kurssin etusivu –> Kurssin ohjelma 

Description

Registration and further information