Tieteenfilosofia kurssiesite.pdfTieteenfilosofia kurssiesite.pdf

Credits: 4

Schedule: 07.01.2019 - 20.05.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Inkeri Koskinen, Turkka Keinonen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V (ei opetusta 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on saavuttaa yleiskäsitys tieteellisen tutkimuksen luonteesta, tieteenfilosofian tyypillisistä ongelmista, erityisesti teorian ja käytännön suhteesta, oppia keskustelemaan filosofisista ongelmista ja ymmärtää niiden yhteys oman tutkimuksen teemoihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Induktivismi, falsifikationismi ja pragmatismi yleisinä tieteenkäsityksinä. Tieteellisten teorioiden, havaintojen ja käytäntöjen suhde. Luonnontieteen ja ihmistieteen erot ja yhtäläisyydet. Tutkimus ongelmanratkaisuna. Objektiivinen tieto ja relativismi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suoritus perustuu läsnäoloon (vähintään 80 %), tekstien lukemiseen, alustusten tekemiseen ja aktiiviseen keskusteluun.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus 36h, itsenäinen työskentely 70h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mika Kiikeri & Petri Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena (Gaudeamus), John Dewey, Pyrkimys varmuuteen (Gaudeamus) sekä valikoima luentojen yhteydessä jaettavia tekstejä. Osallistujat voivat ehdottaa tekstejä kurssilla käsiteltäväksi.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyv/hyl

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Minimiosallistujamäärä: 8

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Cancelled due to small number of participants.

Description

Registration and further information