Credits: 5

Schedule: 01.03.2019 - 30.04.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina. Katso kurssin toteutuksen tarkempi aikataulu www.lito.fi.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa määritellä taloustieteen peruskäsitteitä
- ymmärtää taloustieteellisenajattelutavan ja osaa soveltaa talousteoriaa liiketoimintaympäristön ja markkinatalouksien analyysissä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liiketoimintaympäristön taloustiede osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa laaja-alaiset perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.

Opintojaksolla tutustutaan yrityksen ja kuluttajan päätöksentekoon sekä markkinoiden toimintaan (mikrotalous); talouskasvuun, suhdannevaihteluihin, työmarkkinoihin, inflaation ja rahapolitiikkaan sekä talouspolitiikkaan (makrotalous); julkisen sektori rooliin ja keskeisiin taloudellisen ohjauksen keinoihin markkinatalousyhteiskunnassa (julkisen sektorin talous); kansainvälisen hyödykekaupan, rahatalouden ja Euroopan integraation sekä monikansallisten yritysten taloudellisiin perusteisiin (globalisaation talous).

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan kurssin alussa määrittelemät harjoitukset. Harjoitukset tehdään yksilötyönä.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opettajan kurssin alussa määrittelemä kirjallisuus.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

www.lito.fi

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei vaadittavia esitietoja.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi-ilmoittautuminen alkaa kuukautta ennen kurssin alkua ja päättyy kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.

Ei rajoituksia osallistujien lukumäärälle. Kurssi-ilmoittautuminen ilmoittautumisajan puitteissa on edellytys suoritusmerkinnän saa­mi­selle. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Haku sivuaineeseen/ yksittäisille kursseille: katso ohjeet Intosta

Opintojaksoa koskevat viimeisimmät tiedot päivitetään www.lito.fi-sivustolle.

Kurssi on tarkoitettu ainoastaan muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille - Kauppakorkeakoulun opiskelijat eivät voi osallistua tälle kurssille.

LITO-opintokokonaisuudessa opintojaksot järjestetään yliopistojen välisenä yhteistyönä. Jotta opiskelijan opintosuoritus saadaan kirjattua, hänestä siirretään kotiyliopiston rekisteristä opetusta järjestän yliopiston rekisteriin seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli, sähköpostiosoite, kansalaisuus, henkilötunnus ja kotiyliopisto. Salaiseksi luokiteltua tietoa ei siirretä kotiyliopistosta. Ilman tietojen siirtoa opintosuoristusta ei ole mahdollista saada.

 

 

Description

Registration and further information