Credits: 5

Schedule: 09.01.2019 - 19.02.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

ks. MyCoursesin etusivun esittely

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

1. tunnistaa kuinka kemia on läsnä arjessa ja kuinka sitä hyödynnetään käytännön elämän ongelmien ratkaisemisessa

2. hahmottaa terveyteen, energiaan ja ympäristöön sekä tiedepolitiikkaan liittyviä päätöksiä

3. hyödyntää kemian perusymmärrystä alan ulkopuolisissa opinnoissa ja harjoituksissa

4. perusteet, joilla voi edetä kemiaan liittyvissä jatko-opinnoissa

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi, jossa perehdytään:

  • Atomin rakenteen, jaksollisen järjestelmän ja kemiallisen sitoutumisen perusperiaatteisiin
  • Kemiallisiin reaktioihin, reaktioyhtälöihin ja niiden soveltamiseen
  • Kemialliseen tasapainoon
  • Sähkökemiallisiin ilmiöihin
  • Materiaalikemiaan (esim. elektroniikka- ja energiamateriaalit sekä alkuainevarannot)
  • Orgaanisen kemian perusteisiin ja tuotteisiin
  • Kemialliseen työturvallisuuteen

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja luentotehtävät, laskuharjoitukset ja tentti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arvosana koostuu tentistä, laskuharjoituspisteistä sekä viikottain MasteringChemistry-alustalla tehtävistä kotiharjoituksista. Tentin osuus suorituksesta on n. 70 % ja harjoituspisteiden osuus n. 30 %. Täsmälliset osuudet ilmoitetaan tarkemmin kurssin ollessa käynnissä, kunhan harjoitusten edistyminen varmistetaan. Harjoitusten osuus ei kuitenkaan tule olemaan pienempi kuin 30 %!

Kurssin suorittaminen ei vaadi läsnäoloa. Laskuharjoitukset ja Mastering-alustan tehtävät voi ehdä verkossa. Luentotehtävistä ei saa lisäpisteitä eikä luennoilla ole pakollista läsnäoloa. Osallistumista vapaaehtoisiin laskutupiin suositellaan. Laskutuvissa saa neuvoja laskutehtäviin ja pystyy maksoimoimaan pistemääräänsä. Laskutupien läsnäoloista ei tule erillisiä lisäpisteitä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (36-48 h)
Luennot (2 * 2 h/vko) 24 h
Laskuharjoitukset (2-4 h/vko) 12-24 h
Tentti tai muu arviointi 3 h
Itsenäinen opiskelu 84-96 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kontaktiopetus = luennot + laskuharjoitukset. Niihin valmistautuminen sisältyy itsenäiseen opiskeluun ja asian sisäistämiseen varattuun aikaan (n. 1 h per 1 h kutakin kontaktiopetusta).


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alussa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-A1250

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hylätty, 1 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssia ei voi sisällyttää kemiantekniikan kandidaattiohjelman opiskelijan tutkintoon.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Aloitus 9.1. klo 12.15 Aalto-sali + ks. MyCoursesin etusivun esittely

Description

Registration and further information