Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Osallistuttuaan kurssille opiskelija

- hahmottaa ympäristöasioiden monialaisen luonteen

- hallitsee ympäristöalan keskeistä suomen kielistä käsitteistöä ja pystyy kriittisesti seuraamaan alan keskustelua

- pystyy kuvaamaan eri alojen lähestymistapoja

Laajuus: 3

Aikataulu: 05.03.2019 - 02.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Timo Laukkanen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Timo Laukkanen

Kurssin yhteystiedot (voimassa 09.02.2019-21.12.2112):

Kurssin vastaavaan opettajaan (Timo Laukkanen) voi olla yhteyksissä sähköpostitse t.laukkanen@aal.... ja heti luentojen jälkeen.

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Ympäristöhaasteet ja ympäristökysymysten ja -ratkaisujen monialaisuus, ympäristön pilaantumisen luonne, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä mm. luonnon- ja ilmastonsuojelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoja, välikokeita/tentti, ryhmätyöskentelyä. Arvosana määräytyy välikokeiden/tentin, ryhmätehtävien ja vertaisarvioinnin perusteella. 

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Arvosana määräytyy välikokeiden pistemäärien geometrisen keskiarvon ja oppimispäiväkirjojen perusteella annettun kertoimen perusteella.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  3 op = 78 h

  Luennot 10-24 h

  Tentti/Välikokeet 2-10 h

  Valmistautuminen tenttiin/välikokeisiin 24-60 h

  Muu itsenäinen työskentely ja ryhmätyöt 0-40 h

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Luennot 6 + 3 x 4 h = 18h

  Välikokeet = 4 h

  Ryhmäoppimispäiväkirja = 8 * 1,5 h = 11 h

  Valmistautuminen välikokeisiin = 4 * 11 = 44 h

  yht. 77 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Luentoaineisto ja luennoilla ilmoitettu oppimateriaali. Ilmoitetaan luennolla.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Oppimateriaali löytyy MyC:sta tai siellä mainituista linkeistä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Lukion lyhyet luonnontieteen opinnot tai vastaavat

   

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  1 Ei köyhyyttä

  2 Ei nälkää

  3 Terveyttä ja hyvinvointia

  7 Edullista ja puhdasta energiaa

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

  15 Maanpäällinen elämä

  16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

LISÄTIETOJA

Kurssin aikataulu
 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Näkökulmia
  ympäristöasioihin-kurssi toteutetaan neljän viikon aikana 5.3.-28.3.2019 iltaluentoina
  (16:15-18:00) keskiviikkoisin ja torstaisin ja viikoittaisina välikokeina
  (tiistaisin 16:15-17:00).

  KURSSILLE EI KANNATA
  OSALLISTUA, JOS EI KÄY LUENNOILLA, sillä jokaisen keskiviikon ja torstain luennon
  jälkeen kirjoitetaan 3-4 opiskelijan sekaryhmissä luennoista oppimispäiväkirjaa,
  joka palautetaan samana iltana tai viimeistään seuraavana päivänä klo
  16:00 mennessä! Ryhmien
  kokoonpano vaihtuu joka viikko.