Credits: 5

Schedule: 07.01.2019 - 05.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Yliopistonlehtori
Minna Nieminen, huone B 201c, puh. 050 343 8187,  minna.nieminen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV, Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa :

 1. selittää elektronirakenteen merkityksen alkuaineiden ominaisuuksiin ja reaktiivisuuteen
 2. kuvata tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja käyttökohteita
 3. kuvata epäorgaanisten materiaalien tärkeimpiä kiderakenteita
 4. toteuttaa erilaisia epäorgaanisia synteesejä
 5. karakterisoida tuotteita eri menetelmillä
 6. tulkita analyysituloksia ja raportoida tuloksia

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 • alkuaineiden kemian pääpiirteet
 • kemiallinen sitoutuminen
 • tärkeimpien epäorgaanisten yhdisteiden ominaisuudet
 • kiinteän olomuodon tärkeimmät rakennetyypit
 • epäorgaanisten materiaalien synteesi
 • epäorgaanisten materiaalien yleisimmät karakterisointimenetelmät

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssin sisältö on tarkemmin kuvattu kurssin etusivulla olevassa kurssiesitteessä, josta löydät esimerkiksi luentojen aiheet.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät ja tentti.

Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin
arvosana muodostuu teoriaosuudesta (50 %) ja laboratorio-osuudesta (50 %).

Katso kurssin etusivulla olevasta kurssiesitteestä yksityiskohtaisempi esitys pisteytyksestä.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Kontaktiopetus (60 h):
- Luennot 32 h
- Laboratoriotyöt 28 h

Oma työ (75 h):
- Tentti 3 h
- Kotitehtävät
- Itsenäinen opiskelu

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Rayner-Canham, G., Overton, T., Descriptive Inorganic Chemistry, W.H. Freeman & Company, 2014.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Luentokalvot, luentotehtävät ja niiden ratkaisut sekä lisämateriaalia on saatavissa kurssin MyCourses -sivulta


Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM‐C2240 Epäorgaaninen kemia

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2210

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1200.

Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Luennot ovat periodilla III ja laboratoriotyöt periodilla IV. 

Katso tarkempi luentorunko ja -aikataulu kurssin etusivulla olevasta kurssiesitteestä.

Description

Registration and further information