Credits: 5

Schedule: 07.01.2019 - 10.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Yliopistonlehtori Robert Franzen

Kemian ja Materiaalitieteen laitos

Huone C308c

puh +358 504711015

robert.franzen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - IV 2018-2019, I‐II 2019-2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan, opiskelija osaa :

 1. tunnistaa erilaiset reaktiotyypit (esim. additiot, eliminaatiot ja substituutiot)
 2. yleisimpien reaktiomekanismien perusteet
 3. suunnitella sekä toteuttaa orgaanisia synteesejä.
 4. karakterisoida tuotteita eri menetelmillä
 5. tulkita analyysituloksia ja raportoida tuloksia

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kemian peruskurssi jossa perehdytään seuraaviin:

 • konformaatioanalyysin perusteet
 • elektrofiilinen additio alkeeneihin
 • elektrofiilinen aromaattinen substituutio
 • enolaatit
 • konjugaattiadditio
 • regioselektiivisyys
 • aldoli ja Claisen reaktiot
 • suojaryhmät
 • synteesisuunnittelu

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, laboratoriotyöt, kotitehtävät, seminaari/posteri ja tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

  Välikokeet ja tentti.

  Kurssista järjestetään kaksi välikoetta. Kummankin välikokeen maksimipisteet on 50 p., kurssin
  kokonaispisteet siis 100 p. Jos kurssin suorittaa myöhemmin tentillä, tentin kokonaispisteet on myös
  100 p. Kurssin läpipääsemiseksi on tästä osiosta saatava 40 pistettä, kuitenkin niin, että molemmista
  välikokeista on saatava minimissään 15 pistettä.

  Kotitehtävät.

  Kurssilla järjestetään 6 kotitehtäväkertaa/laskutupaa. Näistä voi saada lisäpisteitä kokonaispistemäärään.

  Laboratoriotyöt.

  Kurssilla suoritetaan kolme laboratoriotyötä. Tämä vaati 4 laboratoriotyökertaa. Myös
  laboratoriotöistä voi saada lisäpisteitä kokonaispistemäärään.

  Opiskelija voi
  tutustua omien suoritustensa arvosteluun ottamalla yhteyttä lehtori Robert Franzeniin.

  Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  5 op = 135 h

  Kontaktiopetus (60-78 h):
  - Luennot 30 h
  - Laboratoriotyöt 30-48 h

  Oma työ (57-75 h):
  - Tentti 3 h
  - Kotitehtävät
  - Itsenäinen opiskelu

  Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

  Neljä laboratoriotyökertaa 4 x 6 h, sekä valmistelu ja raportointi jokaiselle työlle 4 x 4-6 h

  Kotitehtäviin kuluva työ ja itsenäinen opiskelu ennen luentoja 30 - 40 h

  Tenttiin valmistautuminen 20 - 30 h

  Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  Clayden, Greeves, Warren, kappaleet 16, 19-26, 28. Oxford University Press 2012.

  Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2220

  Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  CHEM-A1210

  Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

  Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  0 - 5

  Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

  WebOodi

  Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

   

  Description

  Registration and further information