Credits: 5

Schedule: 09.01.2019 - 21.02.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 


Vastuuopettaja Ville Jokinen, ville.p.jokinen@aalto.fi

Office C144 in CHEM building (or room 2159 in Micronova).

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III, Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää materiaalien rakenteen atomi-, molekyyli-, nano- ja mikrotasolla 

- osaa kuvata metallin rakenteen ja rakennevirheet

- osaa kuvata polymeerien rakenteen

- osaa kuvata luonnonkuitupohjaisten materiaalien rakenteen

- ymmärtää materiaalien keskeisten ominaisuudet: mekaaniset, termiset, sähköiset ja optiset ominaisuudet ja niiden yhteyden materiaalin mikrorakenteeseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Materiaalien rakenne nano- ja mikrotasolla: Metallit, polymeerit, luonnonkuitumateriaalit. Kiteisyys, kidevirheet, amorfisuus. Plastinen muodonmuutos metalleissa ja polymeereissa. Mekaaniset, termiset, sähköiset ja magneettiset ominaisuudet eri materiaaleissa. Perehtyminen valittuun materiaaliin ryhmätyönä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset ja tentti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Tentti 50% pisteistä, 3 laboratoriotyötä ja niiden raportit, 50% pisteistä

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Luennot, 12 x 2 h

Viikoittaiset harjoitukset
- ohjaus 18 h
- oma työ 66 h

Tenttiin lukeminen 27 h

Tentti 3 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

25 tuntia luentoja ja harjoituksia + näille 50 tuntia aikaa omaan opiskeluun, yhteensä 75 tuntia

3 laboratoriotyötä, jokainen 2h kestoinen + 13h per työ tulosten analysointiin ja raportin laatimiseen = 3x15h= 45 tuntia

15 tuntia yhteensä tentti ja tenttiin valmistautuminen

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

William D. Callister, David G. Rethwisch: Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach. Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

 

 

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2400

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-A1400. Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information