Credits: 5

Schedule: 26.02.2019 - 11.04.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V, Järjestetään viimeisen kerran keväällä 2019

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa kuvata metallien seostuksen ja lämpökäsittelyn vaikutuksen ominaisuuksiin

- osaa kuvata polymeerien rakenteen ja valmistustekniikoiden vaikutuksen niiden ominaisuuksiin

- tunnistaa luonnonkuitumateriaalien rakenteen ja mekaanisten ominaisuuksien yhteyden.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Metallien seostus, faasimuutokset, erkautuminen ja karkeneminen. Polymeerien tärkeimmät ominaisuudet. Luonnonkuitumateriaalien mekaaninen käyttäytyminen. Materiaalien rakenteen modifiointi: metallit, polymeerit, luonnonkuitumateriaalit. Perehtyminen valittuun materiaaliin ryhmätyönä.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt, tentti. Kurssisuoritus edellyttää kurssipalautteen antamista palautejärjestelmän kautta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

5 op = 135 h

Luennot, 12 x 2 h

Viikoittaiset harjoitukset
- ohjaus 18 h
- oma työ 66 h

Tenttiin lukeminen 24 h

Tentti 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

William D. Callister, David G. Rethwisch: Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach. Muu materiaali ilmoitetaan myöhemmin.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=CHEM-C2410

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CHEM-C2400. Laboratorioturvallisuuskurssi CHEM-A1010 tai CHEM-E0140 (tai vaihtoehtoisesti työturvallisuusosio, joka on opetettu kursseilla CHEM-A1000 tai CHEM-E0100 ennen lukuvuotta 2017-2018) on oltava suoritettuna ennen laboratoriotöiden aloittamista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

 

Description

Registration and further information