Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Kurssin käytyään opiskelija osaa analysoida ja visualisoida tietoaineistoa erilaisilla ohjelmistoilla. Opiskelija tuntee tietoteknisen sovelluksen hankintaprosessin. Opiskelija ymmärtää algoritmien kompleksisuutta ja omaa näkemystä laskennan rajoitteista.

Laajuus: 5

Aikataulu: 08.01.2019 - 11.04.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Ari Korhonen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Ari Korhonen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssilla tutustutaan käytännön harjoitustöiden kautta tutkimusdatan käsittelyyn ja visualisointiin erilaisilla ohjelmistoilla. Lopuksi tarkastellaan algoritmista ajattelua ja suurten datamäärien käsittelyn laskennallisia rajoitteita.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Tentti, luennot, essee ja pakollisia harjoituksia.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Essee 4 tuntia. Luennot 10 tuntia, valmistautuminen luennoille 10 tuntia. Tentti 3 tuntia, valmistautuminen tenttiin 40 tuntia. Harjoitukset 26 tuntia, valmistautuminen harjoituksiin 42 tuntia.

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Jaetaan oppimisympäristössä.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja

  11 Kestävät kaupungit ja yhteisöt

  12 Vastuullista kuluttamista

  13 Ilmastotekoja

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information