Credits: 5

Schedule: 08.01.2019 - 07.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III - V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen osaat hahmottaa, miten mediasisältöjä (esim. teksti, kuva, ääni ja video) voidaan julkaista ja tuottaa verkkoon web-teknologioiden ja digitaalisen median työkalujen avulla. Osaat suunnitella ja rakentaa yksinkertaisia sisällöllisiä kokonaisuuksia ja ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen osana kokonaisuutta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi keskittyy asiakaspään web-teknologioiden (esim. HTML, CSS ja JavaScript) sekä verkkojulkaisemista tukevien digitaalisen median työkalujen (esim. kuvankäsittely- ja videoeditointiohjelmistot) hallintaan. Kurssin aihealueisiin perehdytään sekä teoriassa (luennot) että käytännössä (luennot, harjoitustyöt ja projektityö). Kurssilla sivutaan teknisten aiheiden lisäksi vuorovaikutuksen ja sosiaalisen median palvelun suunnittelua.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla annettava opetus koostuu luennoista ja ohjatuista harjoituksista. Kurssi arvostellaan harjoitustöiden ja lopputyönä toteutettavan sosiaalisen median palvelun konseptidemon perusteella. Kiitettävä suoritus edellyttää itsenäistä työskentelyä luentojen ja ohjattujen harjoitusten ulkopuolella. Harjoitustöiden ja projektityön pisteytyksessä huomioidaan idea sekä sen tekninen ja visuaalinen toteutus.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 28 h (1 x 4 h/viikko, 7 kertaa), ohjatut harjoitukset 28 h (1 x 4 h/viikko, 7 kertaa), itsenäistä työskentelyä 79 h (= yhteensä 135 h).

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot ja harjoitustyöohjeet sekä kurssin www-sivuilla listattu materiaali (katso Muu materiaali).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit ME-C2300 Verkkojulkaisemisen perusteet (5 op) TAI sekä AS-75.2300 Informaatioverkostot: studio 2 (2 op) ja T-111.1100 Digitaalisen median työvälineet (3 op) yhdessä.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CS-C2110/ME-C2110 Ohjelmointistudio 1: Mediaohjelmointi /  CS(E)-A1111/1121 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1/2 (Python) tai vastaavat tiedot ohjelmoinnista.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi. Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa. Kurssille valitaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä: 1) informaatioverkostojen pääaineopiskelijat, 2) Aallon muut opiskelijat.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan on vahvistettava osallistumisensa ensimmäisellä luennolla. Ohjeet DIME-palvelimen käyttöön: http://dime.tml.hut.fi.

Description

Registration and further information