Credits: 5

Schedule: 09.01.2019 - 10.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vastuuopettaja on Prof. Tapio Lokki (tapio.lokki@aalto.fi). Suurimman osan luennoista pitää vieraileva luennoitsija dosentti Jukka Häkkinen Helsingin Yliopistolta.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ihmisen havaintomekanismien toimintaperiaatteet ja tämän tiedon sovellusmahdollisuudet tekniikan alalla.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson tarkoituksena on tutustua ihmisen aistijärjestelmien toimintaan ja havaintokokemuksen muodostumiseen. Opintojakso kattaa aistijärjestelmien toiminnan perusteet neuraalisella tasolla ja havainnon muodostumiseen liittyvät kognitiiviset prosessit. Luennoilla käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa: värinäkö, kontrastiherkkyys, kuvioiden hahmottaminen, visuaalinen tarkkaavaisuus, kolmiulotteinen stereonäkö, liikkeen havaitseminen, kuuloaisti ja tuntoaisti.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssin luennot ovat seuraavista aihepiireistä (pienet muutokset mahdollisia)

Johdatus havaintopsykologiaan
Psykofysiikka
Kokeellinen psykologia
Kokeellinen psykologia 2
Verkkokalvo
Näön perusprosesseja
Kontrastiherkkyys. Pintojen ja muotojen hahmottaminen
Visuaalinen tarkkaavaisuus ja silmänliikkeet
Kolmiulotteisuuden havaitseminen
Kuuloaisti ja kuulon ominaisuudet 1
Kuuloaisti ja kuulon ominaisuudet 2
Tuntoaisti

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tentti.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssi suoritetaan tentillä, joka on luentojen jälkeen. Toinen tenttimahdollisuus on kevään lopun tenttikaudella. 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot sekä muu materiaali määritellään kurssin alussa.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kurssin alussa annetaan vinkkejä luentoja tukevasta lisälukemistosta.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit ME-C2600 / T-75.4900 Havaitseminen.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Description

Registration and further information