Credits: 5

Schedule: 07.01.2019 - 11.05.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuullinen opettaja:  Lauri Malmi (Lauri.Malmı@aalto.fi).

Tavattavissa vastaanottoaikoina keskiviikkoisin klo 16.15 - 17.00 huoneessa A139.

Teacher:  Lauri Malmi (Lauri.Malmı@aalto.fi)

Office hours:  Wednesdays, 16.15 - 17.00 room A139.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V (kevät)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osaat suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti lukuisista luokista koostuvan itsenäisen olio-ohjelman, sekä dokumentoida ja perustella suunnittelussa ja toteutuksessa tekemiäsi valintoja. Ymmärrät kuinka jotkin toteutusvalinnat voivat vaikuttaa sekä ohjelman toimintaan että ohjelmointiprosessiin, erityisesti ohjelman jatkokehitykseen. Ymmärrät ja osaat hyödyntää olio-ohjelmoinnin kehittyneempiä ominaisuuksia kuten perintää monipuolisesti. Osaat käyttää sovelluskehitintä ja yksikkötestausta apuna ohjelmoinnissa. Tunnet rinnakkaisohjelmoinnin perusidean ja osaat soveltaa ohjelmointikielten tarjoamia rinnakkaisuusominaisuuksia yksinkertaisessa tapauksessa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ohjelmistosuunnittelun alkeet, ohjelmoinnin työkaluja, toimintatapoja ja metodiikkaa. Edistyneempiä ohjelmoinnin abstraktioita. Projekti sisältää ohjelmointityön lisäksi työn suunnittelun ja dokumentoinnin.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Course learning outcomes in English:

You can design and implement independently an object-oriented program composed of numerous classes, and document and justify your choices in your design and implementation. You will understand how some design options can affect both program implementation and the programming process, especially further program development. You understand and know how to use versatilely more advanced features of object-oriented programming, such as inheritance. You can use IDEs and unit testing in your programming. You know the basic idea of concurrent programming and know how to apply the concurrency support features of programming languages in a simple case.

Course content in English:

The basics of software design, programming tools, practical programming methods. More advanced programming abstractions. In addition to programming tasks, the project includes planning and documenting of your work.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin pakollisia osasuorituksia ovat harjoitustehtävät sekä yksilöllinen ohjelmointiprojekti, jotka molemmat vaikuttavat kokonaisarvosanaan. Tarkempi kuvaus arvosteluperusteista ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Course evaluation principles in English

The compulsory parts of the course are the assignments and the individual programming project, both of which affect the overall grade. A more detailed description of the criteria is given on the course home page.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 12 t, harjoitustehtävät ja itseopiskeltava materiaali 42 t, projekti 80 t.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin kotisivulla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CSE-C2120 Ohjelmointistudio 2: Projekti

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CS-A1110 / CSE-A1110 Ohjelmointi 1

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti tietotekniikan- ja Data Science -pääaineiden opiskelijoille. Data Science -pääaineen opiskelijat suorittavat kurssin englanniksi.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Suomenkieliset luennot keskiviikkoisin 14-16 salissa T1.  1. luento on 9.1 ja viimeinen luento 13.2.

Harjoitukset 3-periodissa ovat salissa T7 maanantaisin 14-18 ja tiistaisin 12-16.  Ensimmäiset harjoitukset ovat ma 21.1.  Perjantain harjoitukset (14-16) on varattu englanninkieliselle kurssille.

Periodissa 4 voi saada projektineuvontaa maanantaisin 14-16 (T7) tai torstaisin 12-14 (C106).

POIKKEUKSET: 23.1 EI OLE LUENTOA.

 

Lectures in English, on Fridays, 12-14, hall T7.  First lecture on 11.1 ja last one on 15.2. 

Exercises in English in period 3 at hall T7 on Fridays, 14-16.  The first exercise on 18.1.  Note, it is possible to get guidance also from the exercise groups (targeted to Finnish students) on Mondays (14-18) and Tuesdays (12-16) at Hall T7.  The first of these exercises is on Mon 21.1.

During period 4 it is possible to get guidance in project work on Mondays 14-16 (T7) or Thursdays 12-14 (C106).

EXCEPTIONS:  NO LECTURE ON 25.1. 

 

Description

Registration and further information