Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä kirjatypografian konventiot ja peruskäsitteet
- kertoa teknologioiden vaikutuksista typografisiin muotoihin
- tunnistaa erilaiset typografiset tyylit
- käyttää typografiaa ja kalligrafiaa visuaalisen viestinnän ilmaisuvälineenä
- keskustella kirjainmuotojen ja tyylisuuntien kulttuurisista ja historiallisista konteksteista
- arvioida typografisten valintojen suhdetta tekstin sisältöön
- käyttää typografian keskeisiä työvälineitä omassa suunnittelutyössään
- perustella omia tyylillisiä ratkaisujaan

Laajuus: 9

Aikataulu: 08.01.2019 - 14.02.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Markus Joutsela

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Markus Joutsela

Kurssin yhteystiedot (voimassa 26.12.2018-21.12.2112):

Kurssin vastuulehtori: Markus Joutsela, markus.joutsela@aalto.fi

Tuntiopettaja: Hanna Hakala, haha@kotiportti.fi

Tuntiopettaja: Markus Itkonen, markus.itkonen@itkonen.info

Tuntiopettaja: Juha Markula, juha.markula@kolumbus.fi

Tuntiopettaja: Sampo Korkeila, sampo@korkeila.com

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Opetuskieli: suomi

Suorituskielet: suomi, ruotsi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - typografian historia, työvälineet, keskeiset konventiot ja käsitteet
  - kirjoituksen ja tekstin muotoilun työkalut: tekstaus, kohopaino, taitto-ohjelmat
  - typografiset tyylit ja niiden kehitys
  - typografia ilmaisuvälineenä
  muutettu taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätöksellä kokouksessa 8/2020

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Kurssilla tehdään typografian prosessikirja, joka koostuu erilaisista osista ja typografian harjoitustehtävistä. Eri harjoitustehtävien suorittamisesta muodostuu aukeamia ja kirjan sivuja ja kurssin lopuksi kirja sidotaan yhteen. Eri opettajat vastaavat eri osatehtävistä joten kurssi ja tehtävien suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  Mikäli kurssilla korvataan jotain opiskelijalta rästiin jäänyttä typografia kurssia aiemmilta vuosilta, sovitaan tarvittavasta osasuorituksesta erikseen kurssin opettajien kanssa.  


Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 243 h, josta
  Kontaktiopetus: 129 h
  Itsenäinen työskentely: 114 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

 • Koskee tätä kurssikertaa:

  Tuntiopettajat esittelevät kurssilla hyviä typografian perusteoksia.