Credits: 12

Schedule: 26.02.2019 - 04.04.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja Penni Osipow 
penni.osipow@aalto.fi
p. 050 505 3675
 
Valokuvaus
Veli Granö
grano.veli@gmail.com
 
Ohjelmisto-opetus
Sampo Korkeila
sampo@korkeila.com


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä taittoon liittyviä käsitteitä, termejä, työkaluja ja ilmiöitä
- tunnistaa aikakauslehden ja kirjataiton piirteitä, konventioita sekä niiden eroja
- ottaa käyttöön ja soveltaa taiton konventioita omassa suunnittelutyössä
- taittaa monisivuisen julkaisun
- yhdistää kuvaa ja tekstiä ilmaisevaksi ja kerronnalliseksi kokonaisuudeksi
- kertoa valokuvan historiasta ja vaikutuksesta visuaaliseen kulttuuriin
- ottaa valokuvia studiossa
- selittää ja arvioida kuvakerronnan keinoja suunnittelutöissä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Taiton perusteet eri alustoilla
- Aikakauslehden ja kirjataiton konventiot
- Kuvakerronnan perusteet
- Studiokuvauksen perusteet
- Johdatus valokuvan historiaan ja kulttuuriseen merkitykseen
- Oman kuva- ja tekstisisällön tuottaminen julkaisuun
- Julkaisun taittaminen

Details on the course content (applies in this implementation): 

- Julkaisun painoaineiston valmistus 
- Risoprinttauksen perusteet

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Arviointiin vaikuttavat aktiivinen osallistuminen ja työskentely sekä harjoitustehtävien suorittaminen. Tehtävien suoritusta arvioidaan sekä työprosessin aikana että yhteisessä kritiikkitilaisuudessa, jossa arvioidaan myös visuaalisen kielen sanallistamisen taitoa. 

Arvioinnissa huomioidaan lisäksi oman oppimisen ja työskentelyn dokumentointi portfolioon.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä yhteensä 324 h, josta
Kontaktiopetus: 126 h
Itsenäinen työskentely: 198 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Kontaktiopetuksen määrä on jonkin verran yllämainittua suurempi, koska ohjaaja on paikalla yleensä myös itsenäisen työskentelyn päivinä. 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Kurssilla on suositeltavaa käyttää omaa digitaalista järjestelmäkameraa. Ne, joilla ei ole omia välineitä, saavat ne lyhytaikaiseen lainaan koululta.


Vapaaehtoinen kirjalista:

Editorial design: Digital and print
Cath Caldwell & Yolanda Zappaterra
Laurence King Publishing

Book Design
A comprehensive guide
Andrew Haslam
Laurence King Publishing

Grid Systems in Graphic Design
Josef Muller-Brockmann
Niggli Verlag

History of Graphic Design for Rainy Days, Gestalten Press

Historiaa löytyy myös täältä: 

http://guity-novin.blogspot.com/2012/04/modern-newspaper-magazine-layouts.html#One


The Photobook: A History Volume I, II ja  III
Illustrated history of the photo book. 
Martin Parr & Gerry Badger
 
Valokuvauksesta
Sontag Susan
 
Valokuva tradition ja toden välissä
(Valokuva, muisto, viesti, taide. Uusi laitos)
Leena Saraste


Lehtiä: 
https://magculture.com
https://www.stackmagazines.com

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa lukuvuosien 2017-18 tutkintovaatimusten kurssit
DOM-C1009 Graafinen suunnittelu I, 8 (4 + 4)
DOM-C1024 Valokuvauksen perusteet 4 op

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

 

Kursseille ottamisen prioriteettijärjestys Aalto ARTSissa 1.1.2018 lähtien (Taiteiden ja suunnittelun akateemisen komitean päätös 10.10.2018).

Prioriteettijärjestys on seuraava:

  1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty
  3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta
  4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle
  5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin
  7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta
  8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)
  9. muut opiskelijat 

 

Kursseilla, jotka on tarkoitettu monialaisiksi, voidaan käyttää kurssin osaamistavoitteisiin soveltuvaa prioriteettijärjestystä (esim. UWAS-kurssit), huomioiden kuitenkin yliopiston velvoite mahdollistaa opiskelijan opintojen eteneminen ko. tutkinnon tavoiteajassa. Priorisointijärjestys ei toistaiseksi koske yhteisen opetuksen yksikön järjestämiä valinnaisia kursseja eikä tohtorikursseja.

Kurssille ottamisen priorisointipäätös ei vaikuta opettajan oikeuteen asettaa kurssille esitietovaatimuksia.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Huom. 1: 

Opetustilat ovat pääasiassa Otakaari 1 A:n kellarikerroksen luokassa A027 tai kandistudiossa. Ensimmäisenä kurssipäivänä ollaan luokassa A027.

Tilavaraukset tarkennetaan kurssin alussa. MyCoursesiin ja Weboodiin valmiiksi merkityt tilavaraukset eivät enää pidä paikkaansa. 

Huom. 2: 

Ohjausta ja opetusta on lisäksi maanantaisin ja perjantaisin ainakin seuraavina päivinä:

Pe 1.3. kello 9.15–12 
Pe 8.3. kello 9.15–12 
Ma 11.3. kello 9.15–12
Pe 15.3. ekskursio keskustassa kello 10 alkaen
Ma 18.3. ohjaaja paikalla tarvittaessa koko päivän
Pe 22.3. kello 9.15–12 ohjaaja paikalla tarvittaessa koko päivän
Ma 25.3. koko päivä 
Pe 29.3. kello 9.15–12
Pe 5.4. Loppukritiikki kello 10 alkaen 

Description

Registration and further information