Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi (1.8.2018-31.7.2020) kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ottaa huomioon aikapohjaisen median erityistarpeet visuaalisessa viestinnässä
- konseptoida ehdotuksen liikegrafiikkaprojektiksi
- muokata erilaisia visuaalisessa viestinnässä käytettäviä aineistoja liikegrafiikaksi
- soveltaa elokuvallisen tarinan- ja kuvakerronnan perusteita
- yhdistää ääntä ja musiikkia liikkuvaan kuvaan
- tuottaa esim. online-videoteoksia, presentaatiovideoita ja videoinstallaatioita
- arvioida projektin vaatima aika- ja työmäärä

Laajuus: 6

Aikataulu: 16.04.2019 - 03.05.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Tarja Nieminen

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Tarja Nieminen

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

suomi

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Liikkuvan kuvan kieli, tekniikka ja soveltaminen visuaalisessa viestinnässä. Kurssin harjoitustehtävä rakentuu vaihtuvan sisällöllisen teeman ympärille.
  - liikegrafiikan kulttuuri ja historia
  - tarinan- ja kuvakerronnan soveltaminen liikegrafiikan tarpeisiin
  - infografiikan tuottaminen liikegrafiikan keinoin
  - erikoistehosteiden toteuttaminen
  - liikegrafiikan tuotannon ympärille rakentuneet yhteisöt ja toimijat

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssitehtävät, läsnäolo ja aktiivisuus. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Opiskelijan työtä yhteensä 162 h, josta
  Kontaktiopetus: 84 h
  Itsenäinen työskentely: 78 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  - liikkuvan kuvan tuotanto ja workflowt
  - video- ja äänieditorien käyttö (After Effects, Premiere)
  - 3D:n yhdistäminen videokuvaan kompositoinnin keinoin (Cinema 4D Lite)
  - videokuvan jälkikäsittelyn perusteet (After Effects, Da Vinci Resolve)
  - tallennusmediat ja tiedostomuodot
  - AV-esitystekniikan perusteet
  - 3D:n yhdistäminen videokuvaan kompositoinnin keinoin (Cinema 4D Lite)
  - videokuvan jälkikäsittelyn perusteet (After Effects, Da Vinci Resolve)
  - tallennusmediat ja tiedostomuodot

Korvaavuudet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Kurssi korvaa lukuvuosien 2017-18 tutkintovaatimusten kurssin DOM-C1012 Digitaaliset mediat I, 3 op

LISÄTIETOJA

Description

Registration and further information