Credits: 6

Schedule: 16.04.2019 - 03.05.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

V (2018-20)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- asettaa itselleen suunnittelutehtävän
- ottaa käytäntöön opinnoissa kartuttamiaan taitoja ja tietoja itsenäisessä työssä
- esitellä ja puolustaa omia valintojaan ja työn lopputulosta
- raportoida ja arvioida suunnitteluprojektiaan kirjoittamalla

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa projektin itsenäisesti. Hän asettaa itselleen tavoitteet ja luo itse itselleen tehtävän. Työ voi olla kokeellinen, olemassaolevia taitoja kehittävä tai uutta kokeileva. Opiskelija laatii työstään pienen raportin, joka harjoittaa kirjoitustaitoja myös opinnäytettä silmällä pitäen. Työn tulokset esitellään kurssin lopussa näyttelynä joko tilassa tai verkkoalustalla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oma projekti ja läsnäolo. Hyväksytty suoritus edellyttää vähintään 80 % läsnäoloa ja tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Kurssipalautteen antaminen on osa suoritusta.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan työtä yhteensä 162 h, josta
Kontaktiopetus: 18 h
Itsenäinen työskentely: 144 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Oppimateriaali esitellään kurssiesitteessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa lukuvuosien 2017-18 tutkintovaatimusten kurssin DOM-C1010 Graafinen suunnittelu II, 10 (5 + 5)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodissa

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain kandidaattiohjelman visuaalisen viestinnän muotoilun pääaineopiskelijoille.

Description

Registration and further information